Foto: Saba LIFE Center

THE BOTTOM – Op Saba is een petitie opgesteld tegen de voorgenomen pensioenkorting van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Initiatiefnemer van de petitie is Dave Levenstone, oud-leider van de Saba Democratic Party.

In totaal 291 inwoners hebben hun handtekening gezet onder de petitie, die is gericht aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK). Bonaire heeft op 22 maart al een eigen petitie aangeboden aan BZK en Sint-Eustatius is ook een petitie gestart.

Forse korting

De ondertekenaars van de petitie keren zich tegen de in hun ogen ‘zeer oneerlijke’ korting van de pensioenen. Die gaan volgens de plannen half april dit jaar met 3,5 procent terug. Een verdere korting van 12 procent is gepland voor 2018. De ondertekenaars noemen de kosten van het levensonderhoud op Saba ‘heel hoog’ en menen door de voorgenomen korting op hun pensioenen niet voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Op Saba is de bijstand verhoogd van 72 naar 181 dollar per twee weken dat de bijstand wordt uitbetaald. In een reactie op het verhogen van de bijstand zegt Rolando Wilson, gedeputeerde van Sociale Zaken, dat veel gepensioneerden niet meer dan 600 dollar per maand ontvangen. Dit zou te weinig zijn om rond te komen. “Mensen gaan naar de supermarkt, maar moeten spullen terugzetten, omdat zij die niet kunnen betalen”, aldus Wilson.

Kosten levensonderhoud
In de petitie staat dat de regels die de Nederlandse Bank stelt voor het Europese deel van het Koninrijk nooit dezelfde kunnen zijn als die voor het Caribische deel. “De kosten van het levensonderhoud in het Europese deel van het Koninkrijk zijn relatief veel lager dan op de Caribische eilanden”, staat in de petitie.

De opstellers van de petitie willen overleg tussen de Nederlandse regering en PCN. “Als uw ministerie het niet de moeite waard vindt om met PCN om de tafel te gaan zitten en naar een oplossing te zoeken”, zo staat geschreven in de petitie, “dan kan hieruit afgeleid worden dat uw ministerie, ondanks alle woorden over armoedebestrijding , bezig is de armoede op de eilanden juist te vergroten.”