Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Ombudsman Reinier van Zuthpen heeft nog geen klachten van burgers ontvangen over de aanstaande korting op de pensioenaanspraken in Caribisch Nederland. Hij wil er graag iets mee doen, al geeft hij toe in dit geval weinig ruimte te hebben.

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) voert in april een korting door van 3,5 procent en kondigde aan volgend jaar nog eens 12 procent te moeten korten op de pensioenaanspraken als er geen verbetering komt in de dekkingsgraad. Oorzaak zijn de strengere regels voor PCN ten opzichte van Nederlandse fondsen in het uitvoeren van het herstelplan. Daardoor moet PCN eerder en meer korten.

Ombudsman Reinier van Zuthpen in gesprek Gijs van Heuvel

Serieuze signalen
“Als ombudsman mag ik me niet bemoeien met algemene regels. Maar de signalen die ik krijg zijn serieus. Zo’n korting komt hard aan. Ik moet nadenken hoe ik een plaats vind om daar iets over te mogen en kunnen zeggen. Ik ga kijken of ik een list kan verzinnen, ik moet me erin verdiepen.”

Ombudsman Reinier van Zutphen. Foto: Pieter Hofmann

Een oudere kwestie zijn de ‘verdwenen’ pensioengelden, waarover de ombudsman vorig jaar een rapport uitbracht naar aanleiding van een klacht van een onderwijzeres uit Sint-Eustatius. Bij de overgang in 2010 van het Antilliaanse pensioenfonds APNA naar PCN bleken de dossiers niet volledig te zijn overgedragen, terwijl er wel premies zijn ingehouden. Volgens de ombudsman moet de overheid ervoor zorgen dat de dossiers bij PCN volledig zijn.

Rechttrekken
“Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is bereidheid om te kijken of het recht te trekken valt. Voor de openbare lichamen zijn er nog problemen. Ik zit er bovenop, maar we hebben nog steeds geen goed antwoord gekregen. Dus we moeten weer naar de coördinerend minister van Koninkrijksrelaties gaan om hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van Nederland om het voor deze mensen, die jarenlang premies hebben betaald, voor elkaar te krijgen.”

Over ontbrekende pensioenen moet niet licht gedacht worden, voegt Van Zutphen er nog aan toe: ”Als je niet het pensioen krijgt waar je op gerekend hebt, dat zijn menselijke drama’s. Dat recht moet er komen.”

De ombudsman ontving vorig jaar in totaal zo’n 200 klachten uit Caribisch Nederland. Ongeveer de helft ging over diensten van RCN, bijvoorbeeld de belastingdienst en zorgkantoor ZVK. De andere helft betrof de openbare lichamen, waarvan het merendeel over Bonaire ging.

Lokaal loket
Van Zutphen zou graag een lokaal loket openen voor burgerklachten, waar bijvoorbeeld ook consumentenzaken en juridische vragen worden behandeld. “Ik hoor vaak dat er geen geld voor is. En het kost vast een beetje, maar het zijn geen exorbitante bedragen. Ik zou zeggen: Kom op!”