Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Nederland heeft bij de oprichting van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) veel te weinig kapitaal gestort. Daardoor dreigt voor de huidige en toekomstige gepensioneerden op de BES-eilanden verdamping van zeker 15 procent van de pensioenrechten. In april wordt 3,5 procent gekort en bij ongewijzigde omstandigheden komt daar in 2018 nog eens 12 procent bovenop.

Bestuursvoorzitter Harald Linkels van PCN houdt Nederland verantwoordelijk. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat uit van Nederlandse regels, maar bij de oprichting van PCN in 2010 is door Den Haag uitgegaan van Antilliaanse regels. Daardoor is er een kapitaaltekort van 70 tot 100 miljoen dollar.

Bestuursvoorzitter Harald Linkels van PCN in gesprek met Gijs van den Heuvel

Over een oplossing wordt al anderhalf jaar nagedacht zonder dat de partijen nader tot elkaar zijn gekomen. De dekkingsgraad van PCN ligt met 77 procent ver beneden het afgesproken niveau in het herstelplan.

Harald Linkels (achter) houdt Nederland verantwoordelijk voor de lage dekkingsgraad van PCN. Foto: Gijs van den Heuvel

Tien jaar
Linkels vindt het onrechtvaardig dat PCN direct moet korten, terwijl er voor Nederlandse fondsen een nieuw financieel toetsingskader is ingesteld. Daarmee mag de korting over tien jaar worden verspreid. “Als wij ook tien jaar zouden krijgen, zouden we nu maar 0,35 procent hoeven te korten en volgend jaar 1,2 procent. In die tien jaar kan de rente omhoog gaan en dan hoeven we misschien helemaal niet meer te korten.”

PCN moet een marktrente van zo’n 2 procent hanteren in plaats van een vaste rekenrente van 4 procent, zoals het voormalige Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA). En DNB bepaalde dat de hogere Nederlandse levensverwachting moet worden gehanteerd. “PCN moet dus langer pensioenen uitkeren en bouwt minder snel kapitaal op. Dat scheelt ons in een klap 20 procent aan dekkingsgraad.”

Rendement
De Nederlandse regering zegt dat ‘wel meer pensioenfondsen het moeilijk hebben’. Ook krijgt PCN het verwijt slecht te beleggen. Om dat te weerleggen heeft het PCN-bestuur de resultaten vergeleken van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en van PCN. Daaruit blijkt dat over de periode 2011-2015 het rendement van PCN zelfs iets beter was dan van ABP: 13,7 tegenover 12,2 procent.

De gesprekken met de Nederlandse regering verlopen volgens Linkels ‘stroperig’. “PCN is een goed voorbeeld van hoe de eilanden soms het kind van de rekening zijn. Je hebt overal de nadelen van, maar nergens de voordelen.” PCN heeft een claim bij de Staat neergelegd voor 70 miljoen dollar in aanloop naar een juridische procedure.

Dagvaarding
Linkels wil dat graag voorkomen: “Zolang er uitzicht is op een minnelijke oplossing gaan we niet procederen. We hebben de dagvaarding verstuurd om verjaring te stuiten.” Aan een procedure heeft PCN op korte termijn namelijk niets. “Het staat nu wel op de agenda.”