Gedeputeerde Rolando Wilson – photo: Hazel Durand

THE BOTTOM – Gedeputeerde van Sociale Zaken Rolando Wilson zegt dat een verhoging van de sociale premies op de BES-eilanden niet genoeg is voor bewoners van Saba die in armoede leven.

Op Saba zal de bijstand vanaf maart worden verhoogd van 72 dollar naar 181 dollar. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft dit aangekondigd gedurende het topoverleg over armoede op Bonaire.

Wilson zegt dat na de staatkundige vernieuwingen op 10-10-‘10 de aandacht is gelegd op de invoering van verschillende belastingwetten en de uitbreiding van het lokale politiekorps en niet op de sociale kwesties.

“De verhoging moet worden herzien. Mensen huilen terwijl ze met mij praten over hun situatie. Mensen krijgen ongeveer 600 dollar aan AOV en daarmee moeten ze hun rekeningen en eten betalen. De kosten van levensonderhoud op Saba liggen heel hoog”, aldus Wilson.

Volgens de gedeputeerde is er huursubsidie nodig voor mensen die in de sociale woningbouw wonen. “De woningbouw heeft schulden omdat huurders hun huur niet kunnen betalen. We hebben de Nederlandse regering gevraagd om hulp, maar Nederland zegt dat het lokale bestuur dit moet oplossen. Het lokale bestuur helpt al wel met reparaties aan de huizen.”

WMO

Tijdens de armoedetop op Bonaire heeft de Nederlandse delegatie steun uitgesproken voor een sociaal fonds voor bewoners op de BES. Volgens Eilandsraadlid Vito Charles is de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een goed idee voor Saba. “Het betekent dat lokale instellingen de kans hebben om mensen die het meest in nood zijn te kunnen helpen.”

Monique Wilson (SLP) – foto: Hazel Durand

Eilandsraadlid Monique Wilson is het eens met de introductie van de WMO, maar vindt dat Nederland beter inzicht moet krijgen in de situatie op Saba. “Veel van de werkelijke kosten voor lokalen zijn niet meegenomen.” Ze daagt de Nederlandse politici uit om een dag als een Sabaan door te brengen, om zo het dure leven op Saba te ervaren. “Ze kunnen niet alleen uitgaan van de CBS rapporten, omdat de uitslagen van deze rapporten niet altijd overeenkomen met de realiteit.”

“Op Saba is armoede moeilijker te detecteren dan op Bonaire en Sint Eustatius”, vertelt Charles. “Er leeft een perceptie dat we tevreden moeten zijn met wat we krijgen, maar als het niet de juiste mensen bereikt, dan is het niet zinvol.”

Volgens Monique Wilson werd tijdens de Armoedetop duidelijk dat Den Haag verbaasd is dat de eilanden nog steeds met veel sociale problemen kampen. Al zou het volgens haar juist duidelijk moeten zijn gelet op de vele studies en de verzamelde informatie over de afgelopen vijf jaar: “Nederland moet stoppen met de bureaucratie.”

De Eilandsraad vindt dat er een sociaal minimum moet worden vastgelegd, “want het is niet logisch om alleen pensioenen en het minimumloon te verhogen. Mensen moeten niet alleen overleven maar zich ook kunnen ontwikkelen”, licht Charles toe.

Minimumloon

Het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid heeft vorige week aangekondigd dat het minimumloon met 0,30 dollarcent verhoogd wordt naar 5.68 dollar per uur. In januari 2016 heeft Jetta Klijnsma aangekondigd dat het minimumloon in 2017 met 20 procent verhoogd zal worden, na verschillende discussies tijdens de evaluatie van de staatkundige vernieuwingen.

Rolando Wilson wijst erop dat de verhoging niet voldoende is. “Veel ouders hebben nog steeds drie banen nodig om de kosten te dekken, waardoor kinderen veel alleen thuiszitten. Het lokale bestuur wil daarom budgettaire cursussen geven aan arme families.”