Foto: Ronald A. Muyden

KRALENDIJK – Voor de zomer kijkt staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Tamara van Ark of zij dan wel een tijdspad kan geven of een bedrag wat nodig is om te kunnen leven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) eerder of niet vastgesteld kan worden.

De SZW bewindspersoon vertelt dat ze ‘bijzonder geraakt’ is door gesprekken over armoede op Bonaire, zoals ze had met een jonge vrouw die een auto-ongeluk heeft gehad en niet kan werken. “Ze heeft mij haar huis laten zien. Ik herkende de trots die ze had, want ze had het huis ook echt goed schoongemaakt. Maar ik kon er wel doorheen zien dat ze daadwerkelijk in armoede leeft.”

Tekst gaat verder onder de video
Door Ronald A. Muyden

“We hebben discussie over het sociaal minimum; een sociaal minimum wat vorig jaar nog niet vastgesteld kon worden. Waarvan ik nog wel, ook in samenspraak met de Eerste en Tweede Kamer en aangespoord door discussies hier, wil kijken of ik daar met een voortgangsrapportage in de zomer een perspectief kan geven wat het tijdspad hiervoor dan wel is.”

Van Ark is voor de eerste keer samen met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar Bonaire afgereisd afgelopen week. Het SZW kopstuk zegt met ‘heleboel vragen en huiswerk’ te zijn gekomen. De armoedebestrijding en kinderopvang waren de twee concrete aanleidingen om mee te gaan met deze reis, volgens Van Ark.

Staatssecretaris Tamara van Ark, gezaghebber Edison Rijna en staatssecretaris Raymond Knops. Foto: Ronald A. Muyden

Kwalitatieve kinderopvang
Van Ark ondertekende een intentie overeenkomst voor het BES(t) 4 Kids programma voor het realiseren voor de kinderopvang op de BES-eilanden. Ondermeer kinderdagopvang, naschoolse opvang en scholen kunnen tot 2022 financiële ondersteuning krijgen bij de lokale overheid. Vanaf 2022 is de bedoeling dat het Rijk deze organisaties rechtstreeks financieren.

Per 1 januari heeft het Rijk onder meer de belasting verlaagd naar vijf procent voor de werkgevers. Op deze manier kunnen ze de salarissen verhogen. “Ik hoop dat werkgevers dit doorgeven aan werknemers. Want ik denk dat het voor iedereen van belang is als we een duitje in het zakje doen voor de armoedebestrijding, maar ook werken aan de koopkracht van de mensen op het eiland zodat uiteindelijk iedereen hier baat bij heeft.” Dit wordt in ieder geval vanuit de publieke sector gedaan, stelt Van Ark.