Foto: John Samson

DEN HAAG – De Nederlandse regering krijgt opnieuw twee jaar de tijd om te bepalen hoeveel geld iemand minimaal nodig heeft om in de Caribische gemeenten te kunnen leven. Tot grote ergernis en onbegrip op de eilanden.

‘Dit valt niet uit te leggen’, vindt Nina den Heyer (MPB), oud-gedeputeerde van Bonaire. Zij had er bij het vorige kabinet al op aangedrongen. Volgens de oud-gedeputeerde staat de geloofwaardigheid van politiek Den Haag nu op het spel.

“Als je niet eens weet wat het minimale is wat je nodig hebt om te kunnen leven, hoe kan je dan de hoogte van de uitkeringen en het minimumloon bepalen?”

‘Niet gelijkwaardig behandeld’
‘Onbegrijpelijk’, vindt ook oud-gedeputeerde Koos Sneek (DP) van Sint-Eustatius. “Zo lang ze dat sociaal minimum niet vaststellen, hebben mensen het gevoel dat ze niet gelijkwaardig worden behandeld.”

De Nederlandse regering krijgt, ondanks aangekondigde maatregelen tegen armoede, ook flink kritiek van de huidige bestuurders op Bonaire en Saba. Ook de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben eerder hun zorgen geuit.

Motie haalt geen meerderheid
Een motie van de SP en GroenLinks om op basis bestaande onderzoeksrapporten snel een sociaal minimum vast te stellen, haalde dinsdag geen meerderheid. “Ik had gehoopt dat tenminste één van de coalitiepartijen de stoute schoenen zou aantrekken”, aldus Den Heyer.

Den Heyer spreekt van ‘de zoveelste vertragingsstrategie’ en stelt dat coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie onder druk van de VVD zijn gezwicht. “Ik vind het teleurstellend dat een land dat de mensen- en kinderrechten zo hoog heeft staan, er toch voor kiest om niet door deze politiek gevoelige zure appel heen te bijten.”

“Dit kabinet heeft al ervaring met impopulaire beslissingen nemen. Denk aan de dividendbelasting. Miljarden! Dan is het verminderen van de armoede in de bijzondere gemeenten nog een nobel doel”, zegt Den Heyer.

‘Den Haag moet haast maken’
Sneek vindt het moeilijk dat juist coalitiepartij CDA, waarvan hij lid is, geen vaart zet achter het sociaal minimum. “Ik moet inwoners uitleggen waarom het wéér niet is vastgesteld.”

De oud-gedeputeerde was nog vorige week in Den Haag om Kamerleden te spreken over de situatie op Sint-Eustatius. Ook Sneek (DP) maakt zich zorgen over de draagvlak op zijn eiland voor politiek Den Haag. “Het begint voor de mensen te lang te duren.”

Den Haag moet daarom nu haast maken om grote projecten en de economie op ‘Statia’ te helpen, waarschuwt Sneek (DP). Hij pleit ervoor om elektriciteit, water, internet, telefoon en transport goedkoper te maken. “Dit zijn de dingen waar je als overheid greep op hebt.”