Foto: Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire/Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Het bestaansminimum is al jaren een stip op de horizon. Dat kunnen wij niet meer aan de mensen uitleggen,” zegt eilandraadslid Elvis Tjin Asjoe. Hij is de initiatiefnemer van een motie die alle drie de BES-eilanden hebben aangenomen.

De motie roept de nieuw te vormen Nederlandse regering op om in haar regeerakkoord ook voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zo snel mogelijk een sociaal minimum vast te stellen, gelijkwaardig aan die van het Europese deel. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven.

Waarom vragen jullie op deze manier aandacht voor het sociaal minimum?
“Er zijn genoeg onderzoeken gedaan en iedereen zegt dat het er moet komen; Kamerleden, de eerste en tweede Raad van Staten, het College voor de Rechten van de Mens en de Ombudsman. In 2019 hebben de ministeries beloofd hun best te doen voor een pakket waarbij mensen het in ieder geval een maand kunnen volhouden. In plaats daarvan zijn de levenskosten nu juist hoger”, zegt eilandraadslid Elvis Tjin Asjoe.

Hebben jullie eerder op deze manier aandacht gevraagd (via de formateur en fractieleiders)?

“Het is de eerste keer dat ik de politieke leiders zo stellig aan het benaderen ben. Met name (demissionair premier) Rutte. Met alle respect, 14 oktober 2010 is hij minister-president geworden, ook voor het Caribische deel, dus mijn oproep is ook aan Rutte: na 11 jaar is het volgens mij wel tijd om je politieke wil richting ons te tonen.”

Meerdere Kamerleden hebben gezegd dat de armoedeproblematiek direct wordt aangepakt na de verkiezingen; wat denkt u bij het horen van die uitspraken? Hoe geloofwaardig zijn die nog?
“Er zijn zoveel Kamerleden die zich inzetten en hebben ingezet voor het Koninkrijk, maar ik geloof niet dat zij echt iets kunnen doen. Dit gaat om politieke onwil van de leiders. We hebben zoveel staatssecretarissen zien komen en gaan. Ze komen op Bonaire, worden hier in een busje rondgereden, men heeft dan heel veel empathie en zegt er wat mee te gaan doen, maar eenmaal in Den Haag worden een paar moties aangenomen en die gaan dan de prullenbak in.”

Waarom blijft armoedebestrijding achter?

Foto: Ronald A. Muyden


Nederlandse politici worden sinds de staatkundige vernieuwingen in 2010 geconfronteerd met de armoede op Bonaire. Waarom is er nog zo weinig vooruitgang? Lees ook: Negen jaar Haagse bezoeken aan Bonaire: Waarom blijft armoedebestrijding achter?

Onlangs was op Bonaire het Interparlementair Koninkrijksoverleg waar Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland met elkaar over de toekomst van het Koninkrijk spraken. Hier werden geen afspraken gemaakt over het sociale minimumloon; wat vindt u daarvan?
“Het had juist op Koninkrijksniveau een discussiepunt moeten zijn. Ook van de CAS-landen. Nederland heeft de rol als moeder van het Koninkrijk en moet niet alleen maar toezicht houden op financiën en bestuur, maar ook op sociaal maatschappelijk gebied. Ook had Nederland namens de BES-eilanden een stevige stelling moeten aandragen; ‘wij vinden dat het bestaansminimum binnen zoveel tijd vastgesteld moet worden en spreken nu uit dat we ons hiervoor gaan inzetten’.

De Tweede Kamer heeft als reactie hierop laten weten dat dit meegenomen gaat worden in debatten; heeft u, ten opzichte van een aantal jaar geleden, meer hoop gekregen dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren?
“Heel voorzichtig. Als dit goed bij (demissionair premier) Rutte belandt, dan denk ik dat de noodzaak duidelijker is. Over hoeveel geld hebben we het? Als je ziet hoeveel geld gepompt wordt in huizenbouw, in het klimaat, mensen die te maken hebben met overstromingen door de klimaatverandering, dat begrijp ik allemaal, dat is noodzaak, maar de huizen van onze mensen stromen over van armoede.”

Consumentenbond Unkobon van Bonaire overweegt een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse staat als de nieuwe regering de invoering van het sociaal minimum blijft uitstellen.