Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – De verenigde vakbonden op Bonaire hebben vanochtend gedemonstreerd tegen de korting van 3,5 procent op de pensioenen die per 1 april wordt ingevoerd. In 2018 dreigt een korting van nog eens 12 procent. Aan Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella werd een petitie overhandigd waarin demissionair minister-president Mark Rutte wordt opgeroepen de korting op te schorten.

Hij heeft hiervoor tot 31 maart de tijd. “Als we dan geen standpunt hebben van de minister-president dan gaan we met onze leden volgende stappen bespreken”, zegt vakbondsleider Marcelo Anthony.

Een reportage van Gijs van den Heuvel

Eensgezind
Het protest is een initiatief van Usibo, de vereniging van bonden voor overheidspersoneel, onderwijs en zorg. Maar Bonaire toonde zich bij het protest ook politiek eensgezind. De coalitie en oppositie in de Eilandsraad en het Bestuurscollege steunden de protesterende ambtenaren.

Werknemers van het Openbaar Lichaam mochten hun werk onderbreken om aan de demonstratie deel te kunnen nemen. Een kleine 200 mensen liepen mee in de tocht naar het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Lagere dekkingsgraad
In de petitie wordt premier Rutte erop gewezen dat Nederland is afgeweken van de afspraken die in 2010 zijn gemaakt, door de uitgangspunten voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) te wijzigen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank gaat uit van de Nederlandse eisen, terwijl bij de oprichting van PCN is uitgegaan van de oude Antilliaanse uitgangspunten. Daardoor heeft het Caribische fonds een fors lagere dekkingsgraad, in december lag die op 77 procent.

PCN moet een marktrente van zo’n 2 procent hanteren in plaats van een vaste rekenrente van 4 procent, zoals het voormalige Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA). “Wij constateren dat de toegezegde gezonde financiële startpositie voor PCN niet is toegepast, terwijl ook voor een eventueel herstelplan andere normen en regels gelden voor PCN ten opzichte van de pensioenfondsen in Nederland”, zeggen de bonden. Er is een kapitaaltekort van 70 tot 100 miljoen dollar.

In de Eilandsraad werd vorige week unaniem een motie aangenomen waarin dezelfde argumenten worden genoemd om het Bestuurscollege (BC) te verzoeken bij Nederland aan te dringen op uitstel. Het BC heeft al eerder bij Nederlandse bewindslieden aangegeven dat gepensioneerden op Bonaire hard getroffen worden door de ongelijke behandeling van PCN.

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella neemt de petitie in ontvangst van vakbondsleider Marcelo Anthony (rechts). Foto: Gijs van den Heuvel

Gedeelde zorgen
De bonden willen dat de kortingsmaatregel wordt opgeschort zodat er tijd is ‘om naar een duurzame oplossing te zoeken voor de buiten de schuld van alle deelgenoten om ontstane situatie’. Isabella zei bij het in ontvangst nemen van de petitie de zorgen van de gepensioneerden te begrijpen: “U hoeft mij niet te overtuigen, ik snap u heel goed. Ik zal de brief met veel nadruk onder de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengen. Hij is de minister die namens het kabinet onderhandelt.”