Foto: Google Maps

WILLEMSTAD – Al ruim 30 jaar wordt er gesproken over de ontwikkeling van het zogeheten Rif-gebied in Willemstad. Dit gebied is met elkaar verbonden door een mangrovebos en ligt aan zee. Het is een gebied met economische potentie, maar wordt ook al jarenlang verwaarloosd en vervuild.

De eerste stappen in de economische ontwikkeling van het gebied zijn inmiddels gezet met de komst van de tweede Mega Pier. Er is een weg aangelegd naar de Pier en er is een nieuwe speler in het gebied, Corendon. De reisorganisatie wil het gebied omtoveren tot een toeristische trekpleister. 350 kamers worden nu opgetrokken. Het streven is om eind 2020 nog eens 450 kamers op te leveren.

Sterk vervuild
Het water in het mangrovegebied is bij deze ontwikkeling een doorn in het oog. Het water is sterk vervuild, en na jaren struisvogelpolitiek lopen de opschoningskosten alleen maar op.

Eerste onderzoek is afstudeerscriptie over het rifgebied

Het is dan ook alweer 30 jaar geleden, dat E.B. Donata voor zijn afstudeerproject voor de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UnA), onderzoek deed naar het water in het Rif-gebied. Hij doet in zijn onderzoek genaamd: ‘Rif water als natuur- en recreatiegebied’ een aantal aanbevelingen: Openingen naar zee maken zodat de watercirculatie verbeterd wordt en een aanpak in fases om de vervuiling langzamerhand te zuiveren.

18 jaar geleden kon opschonen nog voor een schijntje

In 2001 ontstaat het plan ‘Mangrove Eco-experience’, nadat natuurorganisatie Amigu di Terra in samenwerking met de Universiteit Twente een studie heeft gedaan naar het gebied. De kosten voor de opschoning van het gebied worden dan nog geschat op bijna 55 duizend gulden. Een schijntje, vergeleken bij de miljoenen die momenteel begroot zijn.

Masterplan in de lade

Dit plan wordt in 2006 opgevolgd door ‘het Rif Masterplan’ dat wordt goedgekeurd bij besluit van het Bestuurscollege op 4 juni 2008. Heikel punt in dit plan is dat het stadion en zwembad verplaatst zullen worden of zelfs verdwijnen. Deze plannen liggen gevoelig in de samenleving vanwege de historische waarde van de gebouwen en het gebrek aan sportmogelijkheden in Otrobanda. De plannen worden weer opgeborgen.

Het mangrovenbos moest een educatieve- en recreatieve functie krijgen

Weer een nieuw rapport en bodemonderzoek

In 2012 wordt het plan uit 2007 afgestoft door Domeinbeheer. De stichting ABC Advies schrijft nog een rapport in opdracht van de overheid, die medio 2012 nog het voornemen had om het mangrovebos in beheer van Gold Investment te geven. Zij zouden eind 2013 met de bouw van verschillende hotels, waaronder het Court Yard Marriot beginnen. In het rapport getiteld ‘Ontwikkeling van de Rif-mangroven in Otrobanda’, wordt gesproken over een natuurpark waarin het mangrovegebied een educatieve- en recreatieve functie zou krijgen. Er wordt door Domeinbeheer bodemonderzoek gedaan, uitgevoerd door EcoVision, een Nederlands bedrijf, voor, naar verluidt, een slordige 300.000 gulden.

Een pagina uit het plan van 2016.

Tweede Mega Pier voor cruisetoerisme

In 2016 wordt op verzoek van de minister van Verkeer, Veiligheid en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer een plan voor de tweede Mega Pier en inrichtingsplan voor het Rif-gebied gemaakt. Er is rekening gehouden met de bestemming als stedelijk woongebied, het Rif Masterplan van 2007, alsmede het voorstel van CPA van februari 2015, het advies van Domeinbeheer van 3 februari 2016 en het ROP-advies van april 2016 over alternatieve ontsluitingsmogelijkheden van dit gebied.

Kostenramingen verschillen

In het plan van Camelia-Römer is het aanleggen van een weg rondom de mangroves van de rotonde Pater Eeuwensweg naar de Mega Pier opgenomen, waarbij zo min mogelijk schade wordt aangebracht aan mangrovebossen en aan de onderwaternatuur. De kosten worden door Domeinbeheer geschat op 12/13 miljoen gulden, welke worden tegengesproken door uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) die adviseren dat er voor 5 à 6 miljoen ook een fatsoenlijk park gemaakt kan worden.

Weg naar de tweede Mega Pier.

In 2017 begint en eindigt het plan

Begin 2017 worden de eerste plannen eindelijk uitgevoerd. Na de bouw van de tweede Mega Pier wordt er een nieuwe weg aangelegd voor 250.000 gulden van de Pater Eeuwensweg naar de nieuwe Mega Pier voor een snellere afhandeling van de toeristen. Er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen nu alle partijen het met elkaar eens zijn en alle plannen zijn goedgekeurd in het parlement.

Tot de aanvang van het nieuwe kabinet Rhuggenaath in mei 2017. De ministerspost VVRP komt in handen van Zita Jesus-Leito die andere ideeën heeft over de nieuwe weg in het Rif-gebied, zo blijkt in oktober j.l. tijdens een buurtbijeenkomst Otrobanda.

Nieuwe weg en plan in de prullenbak

De nieuwe minister VVRP en betrokken stakeholders willen een nieuwe weg aanleggen. Reden hiervoor is dat de nieuw aangelegde weg in 2017 van de Pater Eeuwensweg naar de nieuwe Mega Pier loopt over het terrein van het nieuw te ontwikkelen hotel Courtyard Marriot. Dit is het hotel dat in 2015 al de bouwvergunning heeft gekregen, en waar tot op heden nog niet begonnen is met de bouw. Minister Jesus-Leito besluit dat de weg aan de oostkant van het mangrovepark moet komen. Vanaf de rotonde van de Pater Eeuwensweg, achter het zwembad door naar de Mega Pier.

Nieuwe werkgroepen en nog geen zicht op kosten

Coördinator van het Rif-gebied Carolina Manuel heeft tegenover Caribisch Netwerk verklaart dat er nieuwe werkgroepen in het leven zijn geroepen voor advies over het te ontwikkelen gebied. Er is opnieuw bodemonderzoek gedaan, volgens Manuel was dit onderzoek om de ondergrond te onderzoeken waarover de nieuwe weg moet komen te liggen, wat de kosten hiervan zijn is niet duidelijk. Manuel kan nog niet aangegeven hoeveel de nieuwe weg gaat kosten, omdat de aanbesteding nog niet afgerond is. Of de plannen van deze werkgroepen ook echt uitgevoerd worden, is nog maar de vraag.

Lees ook

Afvalwater ziekenhuis Curaçao wordt al jaren geloosd in mangrovegebied

Corendon op de hoogte van vervuilde rif: ‘verantwoordelijkheid ligt bij Curaçaose overheid

Ongezuiverd rioolwater maakt mens en dier ziek

Geen geld voor nodige aanpak waterzuivering Curaçao’