Foto: Nieuw ziekenhuis CMC van Curaçao

WILLEMSTAD – De mangroves in het Rifgebied zijn er niet beter op geworden door de verhuizing van het oude Sint Elisabeth Hospital (SEHOS) naar het nieuwe ziekenhuis, die nu Curaçao Medical Center (CMC) heet. Ook het afvalwater van dit nieuwe ziekenhuis komt weer ongezuiverd in het mangrovebos.

Het nieuwe ziekenhuis zit, net als bij het oude hospitaal was, op het openbaar rioleringssysteem van Otrobanda. Dat zou geen probleem zijn, volgens woordvoerder van het CMC Clifton Wallé omdat het ziekenhuis alleen afvalwater in de riolering loost in de categorie ‘huishoudelijk afvalwater’.

Het gaat volgens hem om water van sanitaire toestellen, keukens, schoonmaak en daarin kunnen naast fecaliën, zeepresten, ook bloed en medicijnresten zitten. Maar die worden verdund en hoeven daardoor geen aparte behandeling,  aldus Wallé, die ook zegt dat er geen radioactief afvalwater bijzit.

Al het afvalwater gaat in verzamelputten en daarna naar het openbare riool, legt hij verder uit. “Deze wijze van afvoeren is ook in Nederland gebruikelijk.”

‘Er zijn zoveel dingen waar het nieuwe ziekenhuis vooraf aan had moeten denken, maar dit is niet gebeurd’- minister van VVRP over het afvalwater van CMC

Maar bij het ministerie van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning (VVRP) is er inmiddels twijfel over. Dit omdat uit eerder onderzoek naar het afvalwater van het oude ziekenhuis bleek dat de concentratie vervuiling veel hoger was. Wallé erkent dat er al een afspraak staat met VVRP dat als het nieuwe ziekenhuis zou gaan draaien, de situatie opnieuw wordt onderzocht.

Maar de partijen nemen daar ruim de tijd voor, maximaal 24 maanden. Nu zegt de VVRP-minister dat het onderzoek eerder moet afgerond zijn, namelijk in zes tot acht maanden. En dat het afvalwater van het nieuwe ziekenhuis toch eerst gezuiverd moet gaan worden.

“De bedoeling is dat het CMC een eigen kleiner gemaal krijgt op het terrein waardoor het afvalwater eerst gezuiverd wordt voor het in het huidige rioleringssysteem terecht komt.”

Waarom dit gemaal niet aangebracht is tijdens de bouw van het ziekenhuis, daarop antwoordt de minister dat er ‘zoveel dingen zijn waar ze vooraf aan hadden moeten denken, maar dit is niet gebeurd’.

Het afvalwater gaat dus nu onderzocht worden. Mocht de concentratie vervuiling te hoog zijn, dan moet het ziekenhuis maatregelen nemen. Zoals filters voor afdelingen die de vervuiling veroorzaken. Maar tot die tijd verdwijnt het te vuile afvalwater gewoon in de riool die dus uitkomt in het Rifgebied.

‘We maken ons zorgen om de gezondheid van de toeristen als dit zo doorgaat’- directeur van het Corendon-hotel in aanbouw in het Rifgebied

Zoals bekend wordt daar een nieuw, luxe hotel van Corendon gebouwd, dat in april 2020 opengaat. De afspraak met de overheid is dat het gebied gesaneerd zou worden. Maar dat VVRP hier nog niet mee is begonnen en dat er nog steeds vervuild afvalwater wordt geloosd, daar weet Corendon-directeur Atilay Uslu niets van.

“Dit is nieuwe informatie voor ons. Wij maken ons zorgen om de gezondheid van de toeristen als dit zo doorgaat”, aldus Atilay. Het hotel zegt volgende week een afspraak met VVRP te hebben om deze zorgen te uiten.