Foto: Peter Eikelenboom

WILLEMSTAD – Het ongecontroleerd lozen van afvalwater in zee bij het terrein ‘Shut’ stopt dit jaar nog. Dat verzekert minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, VVRP, Zita Jesus Leito.

Artikel gaat verder na de video

Door Peter Eikelenboom

Het afvalverwerkingstation op Seru Fortuna moet daarom op korte termijn in gebruik worden genomen. Deze installatie, in 2016 gebouwd, bestaat uit ondergrondse tanks en een pomp die het water naar de rioolwaterzuivering van Klein Hofje moet sturen.

De constructie, pal tegenover het begin van de weg naar Shut voldoet, zegt Jesus-Leito, “maar we konden nooit bepalen wat er allemaal in het water zit waar de trucks mee komen.”

Mix van afval- en rioolwater
De tankwagens komen aan bij Shut met een mix van huishoudelijk afval- en rioolwater, chemische (vloei)stoffen en olie en vetten. Ze hebben dat opgehaald op verschillende locaties. Bij woningen, maar ook bij restaurants en stomerijen. De bedoeling is dat de trucks bij de installatie geen industrieel afvalwater komen lozen.

Tot voor kort was dat niet te controleren, nu is daar apparatuur voor. Trucks die wel met dergelijk water bij Seru Fortuna komen worden teruggestuurd en moeten het afval elders lozen. Voor olie en vetten kunnen ze terecht bij een andere installatie bij het asfaltmeer, zegt de minister. Ze geeft toe dat er geen adequate voorzieningen zijn voor afvoer- en verwerking van olie en vetten.

Er moet personeel voor het afvalverwerkingsstation worden geworven en er komen richtlijnen voor de bedrijven die het water afleveren.

United Nations for Office Project Services, UNOPS, heeft een rapport gemaakt met een evaluatie. Daarin wordt aangegeven wat er verder nog dient te gebeuren om de lozingen bij Shut te stoppen. Aan de ingang van het terrein dient bewaking te komen.

GPS
Ook moet worden voorkomen dat er een situatie vergelijkbaar met Shut elders op het eiland ontstaat. Een voorstel om de trucks van een GPS-systeem te voorzien, waardoor eenvoudig is na te gaan waar ze zich bevinden, neemt de minister in overweging.

De lozingen bij Shut waren herhaaldelijk een punt van discussie. In 2014 gaf toenmalig minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Ben Whiteman opdracht om de toegang tot Shut voor de trucks af te sluiten. Dat leidde tot protesten van de chauffeurs en de minister liet de toegangsweg weer openen.

Milieuschade
De lozingen zorgen voor milieuschade. Ongezuiverd rioolwater brengt ziektes over die het koraal aantasten, het vormt een bedreiging voor de visstand en maakt ook dat het zwemwater aan de zuidkust van slechte kwaliteit is.