Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Wie langs de mangroves aan de Pater Euwensweg loopt, ruikt het al; het binnenwater stinkt, en niet zo’n beetje ook. Juist dat gebied wil reisorganisatie Corendon laten ontwikkelen voor toerisme.

De rioolbuizen uit de richting van het ziekenhuis Sehos die in het mangrovewater uitkomen, doen vermoeden dat dit ongezuiverd rioolwater is. Raiza Kibbelaar, woordvoerder van het ziekenhuis zegt hierover: “Het rioolwater gaat in principe naar een pomp bij de waterzuivering van Klein Hofje waar het rioolwater wordt gezuiverd. Een ander deel, het afvalwater, loopt wel direct de mangrove in.” Afvalwater is water uit de douche, wasbak en keuken. Toch is er ook een sterke geur van ontlasting in het gebied.


Door Kim Hendriksen

De grootste waterzuiveringsinstallatie op Klein Hofje voldoet al jaren niet meer. Klein Hofje verwerkt slechts 62 procent van het rioolwater.

Rioolbuizen en het ziekenhuis op de achtergrond. Foto: Kim Hendriksen

Bij het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) blijkt dat al lang bekend is dat het afvalwater van het Sehos in het mangrovegebied uitkomt. Caroline Manuel is coördinator van het project voor de ontwikkeling van het terrein dat nu ‘Mangrove Park Oost’ heet. Het beslaat het mangrovebos ten oosten van het gebied dat Corendon gaat ontwikkelen. Ze zegt: “Het is een feit dat er overstort plaatsvind. Dat betekent dat als het systeem het niet meer aan kan, een gedeelte van de rotzooi de zee ingaat via de mangrove.”

Zowel voor Corendon als voor Courtyard Marriot, dat ten oosten van Corendon gebouwd zal worden, is een gesaneerd mangrovepark een voorwaarde. “Ook voor de volksgezondheid van de bevolking van Curaçao zijn we onderhand op het punt gekomen dat je wel iets moet gaan doen. Daarvoor hoop ik dat de middelen vrijkomen”, aldus Manuel.

Inmiddels is er een bestek gemaakt voor sanering, inrichting, aanpak persleiding en gemaal. “Je kan wel saneren maar als je niet zorgt dat met het riool ook iets gaat gebeuren, heb je over een paar jaar weer hetzelfde probleem. Het is aan de ene kant schoonmaken en aan de andere kant zorgen dat wat die vervuiling veroorzaakt, niet door kan blijven gaan”, legt Manuel uit.

De totale kosten voor gehele project Rif dat bestaat uit sanering, herinrichting, nieuw gemaal, nieuwe ontsluitingsweg en visserscentrum, worden geschat op 20 tot 25 miljoen gulden, volgens Manuel: “Voor de sanering en voor de inrichting is het water op zich niet het probleem. Maar de circulatie van het water en wat er zich op de bodem allemaal aan het vormen is. Dus er zal ook behoorlijk wat gebaggerd moeten worden. Daar is een heel technisch plan voor uitgewerkt.”

De kosten zijn voor een deel begroot, vertelt minister van VVRP Zita Jesus-Leito. “Er wordt rekening gehouden met de kosten die dit jaar gemaakt zullen worden. Het is een groot project met verschillende subprojecten. Wij zijn bezig met de voorbereidingen zodat we ook erover kunnen communiceren”, aldus de minister.

Vervuild water

De aanwezigheid van fecale colibacteriën is een indicator, dat water een potentieel gezondheidsrisico is voor mensen. Om de hoeveelheid colibacteriën in het water te bepalen, wordt het water eerst gefiltreerd door een membraan. De koloniën aanwezige bacteriën blijven dan op het membraan achter en kunnen vervolgens in het laboratorium worden geteld. Iedere cel ontwikkelt zich tot een kolonie vormende eenheid (kve), die kunnen worden geteld.

Voor fecale bacteriën zijn door de overheid normen opgesteld. De criteria voor zwemwater liggen beneden 200 kve fecale colibacteriën/ 100 ml. Het Rifwater dat grenst aan de Pater Euwensweg, aan de kant van de rotonde nabij zwembad Benny Leito, bevat meer dan 1.000.000 fecale colibacterien per 100 ml water, zo blijkt uit het onderzoek dat Caribisch Netwerk heeft laten verrichten. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat er gezwommen gaat worden in het Rif-gebied.