Foto: Peter Eikelenboom

WILLEMSTAD – De United Nations Office for Project Services, UNOPS, dringt erop aan de waterzuivering op Curaçao tussen 2019 en 2045 grondig aan te pakken.

Maar het zit er voorlopig niet in dat er een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie komt op Curaçao, zegt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Zita Jesus-Leito:

Artikel gaat verder na de video

Door Peter Eikelenboom

UNOPS heeft in hun Evidence-Based Infrastructure Rapport Curaçao, dat is opgesteld in samenwerking met de Universiteiten van Oxford en Southampton, een strak tijdschema opgenomen.

De grootste waterzuiveringsinstallatie op Klein Hofje voldoet al jaren niet meer. Klein Hofje verwerkt 62 procent van het afvalwater van de riolen. Het afvalwater van zo’n vijftienhonderd huishoudens komt er terecht. 67 procent van de Curaçaose huishoudens zijn niet aangesloten op een rioleringssysteem.

Forse inhaalslag nodig
De experts stellen in het rapport voor om geheel nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen, groter dan het huidige Klein Hofje. Het doel is een forse inhaalslag te realiseren. UNOPS ziet de renovatie van Klein Hofje als essentieel voor een betere afvalwaterverwerking. De kosten zijn rond dertig miljoen gulden.

Capaciteit flink uitbreiden
De capaciteit nu, die volgens de cijfers van UNOPS bijna 1.17 miljoen kubieke meter water per jaar is, is onvoldoende. De VN-organisatie stelt een capaciteitsuitbreiding voor met 5000 kubieke meter in 2019. De totale verwerking van rioolwater bij de drie bestaande installaties zou daarnaast in 2021 met nog eens tien procent moeten worden uitgebreid.

Het probleem van Klein Hofje is meer dan een capaciteitsprobleem De kwaliteit van het water dat de zuiveringinstallatie produceert is onder de maat. Dat komt door de verouderde technieken. Het gezuiverde rioolwater bevat te veel zwevende delen. Dat is niet alleen een probleem voor het milieu, het Klein Hofje water wordt gebruikt voor irrigatie, in de landbouw. Het relatief grote aantal deeltjes verstopt de irrigatiesystemen.

Geen geld
Minister Jesus Leito garandeert wel dat er in 2019 geïnvesteerd en gebouwd wordt bij Klein Hofje. Hoeveel geld er wordt geïnvesteerd en wat er precies gaat gebeuren kan de minister niet zeggen. Wel is zeker dat de voorstellen gedaan door UNOPS niet uitgevoerd kunnen worden vanwege geldgebrek.​