In de afvalwaterzuiveringsinstallatie op de plantage Aruba is inmiddels al 100.000.000 liter afvalwater gezuiverd.

Half 2011 is de zuiveringsinstallatie in werking gesteld. De gezuiverde hoeveelheid afvalwater is naar schatting twintig keer zoveel als de inhoud van de twee grote brandstoftanks bij de luchthaven Flamingo.

Foto: Afd. Communicatie Openbaar Lichaam

De installatie zuivert afvalwater uit beerputten en septic tanks aangevoerd in tankwagens. In de afgelopen tientallen jaren loosden de tankwagens het afvalwater in greppels niet ver van de plek waar nu de zuiveringsinstallatie staat. Daar zakte het afvalwater in de bodem. Aan deze vervuilende en onhygiënische situatie is nu een eind gekomen.

Binnenkort wordt een tweede publieke afvalwaterzuiveringsinstallatie in werking gesteld. Deze installatie gaat het afvalwater van het riool zuiveren.

Door: Belkis Osepa