Curaçaose wetenschappers hebben dinsdag 15 januari twee langneus vleermuizen (Leptonycteris curasoae) ontdekt die de overtocht van Bonaire naar Curaçao hebben gemaakt. De ontdekking is volgens de wetenschappers ‘een doorbraak in het onderzoek naar het gedrag van de bedreigde nectaretende Caribische vleermuis.’


Foto: Bat Conservation Curacao

“Met deze ontdekking is aangetoond dat vleermuizen in hun zoektocht naar voedsel over zee tussen de eilanden kunnen vliegen en daarmee ook de flora beïnvloeden op beide eilanden”, vertelt Clifford De Lannoy, bioloog bij stichting Carmabi en mede-coördinator van het ‘ABC Vleermuizen Beschermingsprogramma (PPR-ABC) op Curaçao.

PPR-ABC doet sinds mei 2012 een regionaal onderzoek (ABC eilanden en Noord-Venezuela) naar vleermuizen die in grotten leven. “Ons doel is om meer kennis over deze belangrijke vleermuissoorten te vergaren teneinde een effectieve beschermingsbeleid op te kunnen stellen”, vertelt De Lannoy. “Daarnaast willen we ook bewustwording creëren over het belang van de bedreigde vleermuizen voor de flora en fauna van de eilanden.” Als outreach naar de lokale bevolking heeft de Curacao-team Bat Conservation Curacao in het leven geroepen. Het onderzoek is een onderdeel van het meerjarige Vleermuizen Onderzoeks- en Beschermingsplan van de ABC-eilanden en duurt nog voort tot maart 2014.

door: Natasja Gibbs