St. Eustatius wordt de thuisbasis van het Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI). Dat gaat dienen als kenniscentrum voor wetenschappelijk onderzoek in de regio. Het centrum gaat ook een educatieve rol voor de lokale gemeenschap vervullen, zo liet de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dinsdag weten.


Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen (OCW) stelde vorig jaar al 2.5 miljoen euro beschikbaar aan NWO voor het opzetten van het centrum voor wetenschappelijk onderzoek in Caribisch Nederland. Daarnaast wees OCW tien miljoen toe aan NWO voor de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma, met ruimte voor onderzoek in mariene tropische ecologie en biodiversiteit, vulkanologie, archeologie en tsunami-onderzoek.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zal het nieuwe kenniscentrum opzetten. Het CNSI zal worden gevestigd in een voormalig politiegebouw op Statia. Het zal faciliteiten voor onderzoek en ruimte voor tentoonstellingen en educatie bieden. Wetenschappers en studenten zullen er ook kunnen verblijven. Het eilandsbestuur draagt ook bij aan de realisatie van het CNSI. Lokale instellingen zullen bij het onderzoeksprogramma worden betrokken.

Door: John van Kerkhof