THE BOTTOM-De weg naar onderwijsverbetering en verhoging van kwaliteit in de klaslokalen in Bonaire, St.Eustatius en Saba zal met

De afsluitende persconferentie met in het midden staatssecretaris Sander Dekker met (links) gedeputeerde Silvana Serfilia (Bonaire) en rechts gedeputeerden Christ Johnson (Saba) en Carlyle Tearr. Foto/The Daily Herald

De afsluitende persconferentie met in het midden staatssecretaris Sander Dekker met (links) gedeputeerde Silvana Serfilia (Bonaire) en rechts gedeputeerden Chris Johnson (Saba) en Carlyle Tearr. Foto/The Daily Herald

enthousiasme en met veel inzet worden voortgezet. Dat is de uitkomst van de Tweede Onderwijsconferentie die maandag en dinsdag in Saba werd gehouden.

Tijdens deze conferentie, die werd bijgewoond door Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) Sander Dekker, wisselden de BES-gedeputeerden van onderwijs, vertegenwoordigers van schooldirecties en besturen en andere vertegenwoordigers uit het onderwijsveld met elkaar van gedachten over de agenda, die in 2016 moet leiden tot onderwijs op de eilanden dat gelijkwaardig is aan het onderwijsniveau in Nederland.

Staatssecretaris Dekker was bijzonder tevreden met de uitkomst van de conferentie. “Het was bijzonder inspirerend om met iedereen die betrokken is met en verantwoordelijk is voor onderwijs op het eiland te bespreken wat er al in de afgelopen twee jaar is gerealiseerd en wat er allemaal nog moet gebeuren om onze doelen te realiseren. Het is heel ambiteus om het onderwijs op het zelfde niveau als in Nederland te brengen, en er moet ook nog heel veel gebeuren, maar ik geloof er wel in,” liet de staatssecretaris tijdens de afsluitende persconferentie weten.
De afgesproken maatregelen, die het niveau van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs dienen te verhogen, bestaan onder meer uit het verbeteren van lesmethoden en materiaal, alsmede de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen.
“Het is belangrijk dat een tijdpad is afgesproken voor een ambitieus plan voor de eilanden, maar wel op een acceptabel niveau onder leiding van OC&W ,” aldus Saba’s Gedeputeerde van Onderwijs Chris Johnson. Hij wees er voorts op dat ouders ook een rol hebben te spelen in het motiveren en stimuleren van hun schoolgaande kinderen.
Het was de eerste onderwijsconferentie van Statia’s Gedeputeerde Carlyle Tearr. Hij benadrukte dat samenwerking met het onderwijsveld noodzakelijk is om de doelstellingen binnen de afgesproken tijd te verwezenlijken.
Gedeputeerde Silvana Serfilia (Bonaire) wees op de wezenlijke verschillen tussen de eilanden. “Desalniettemin worstelen we met dezelfde problemen.” Tijdens de conferentie presenteerden de eilanden ook dezelfde visie, ambitie en aanbevelingen, zo liet Serfilia weten. “Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”
Staatssecretaris Dekker bezocht ook Sacred Heart en Saba Comprehensive School (SCS) en constateerde dat er nog wel wat horden moeten worden genomen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. “Zo is er geen enkele vorm van speciaal onderwijs, en dat zal er gezien de kleine schaal van het eiland ook niet komen. De bestaande scholen zullen dit in samenwerking met het Expertise Centrum moeten zien op te lossen,” aldus Dekker.

Op SCS had de staatssecretaris een ontmoeting met de examenklas. Tijdens dit gesprek bleek dat leerlingen meer begeleiding nodig hebben bij het vinden van een goede school voor vervolgonderwijs. Deze scholen bevinden zich onveranderlijk elders, waaronder in Nederland of de Verenigde Staten.
Dekker liet weten dat de uitgaven voor verbetering van het onderwijs op de eilanden al flink zijn gestegen sinds oktober 2010. Ondanks dat de regering in Den Haag moet bezuinigen, blijft er toch meer geld beschikbaar, verzekerde Dekker. “Maar scholen moeten hun financiele admininstratie wel op orde hebben.”
Staatssecretaris Dekker vloog direct na afloop van de conferentie door naar Statia voor een ontmoeting met gezaghebber Gerald Berkel. Hij zal ook de scholen op het eiland bezoeken. Donderdag en vrijdag is de staatssecretaris op Bonaire, waarna hij weer naar Nederland terug zal keren.

Door: John van Kerkhof