THE BOTTOM – Schoolvertegenwoordigers en Expertise Centrum EC2 hebben een intentieverklaring ondertekend voor het aanpakken van dyslexie bij leerlingen in het lager en voortgezet onderwijs op Saba.

De intentieverklaring maakt deel uit van de algemene hulpverlening aan kinderen met leermoeilijkheden op het eiland. Zo is het onder meer de bedoeling om eindexamenleerlingen met dyslexie een alternatieve vorm van examinering aan te bieden.

“We willen kinderen geen etiket opplakken, maar willen steeds meer van onze kinderen die speciale aandacht nodig hebben de gelegenheid bieden om van onze diensten gebruik te maken,” aldus EC2 directeur Jet van Heijnsbergen.

Het project zal worden geleid door EC2’s dyslexie unit, die inmiddels al workshops heeft verzorgd voor docenten van Sacred Heart School en Saba Comprehensive School en voor ouders.

Door: John van Kerkhof