Leerlingen van de Saba Comprehensive School willen hun leraren terug

Leerlingen van de Saba Comprehensive School willen hun leraren terug- foto: Alida Heilbron

THE BOTTOM – De enige middelbare school op Saba zit vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar in een lastig parket: vier leraren en de directeur zijn ontslagen. Twee andere leraren en de secretaresse hebben uit solidariteit zelf ontslag genomen.

 
“Het managementteam heeft enkel het ontslag van één leraar aanbevolen. Ik heb geen idee waarom de anderen moesten gaan, het zijn goede leraren”, zegt ex-directeur Hemmie van Xanten. De officiële reden voor zijn ontslag is dat het bestuur een “andere weg wil inslaan.” De ontslagen vielen in april. Pas op 7 juni verschenen de vacatures voor het werven van nieuw personeel.

 
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), eilandsraadleden, ouders, studenten en de schoolcoach hebben het bestuur met klem verzocht hun besluit in te trekken, maar zonder resultaat. Leerlingen van de Saba Comprehensive School (SCS) demonstreerden tegen het besluit van het schoolbestuur. Dat bestuur beweert nu dat de docenten de demonstratie hebben aangemoedigd. Leraar Terry Cunningham ontkent dit en zegt dat de leerlingen dit uit eigen beweging hebben gedaan.

Hemmie van Xanten

Hemmie van Xanten

 
Relatie
Begin 2012 werd een task force gevormd door gedeputeerde Chris Johnson, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Van Xanten om een masterplan te bedenken voor de verbetering van het onderwijs. Van Xanten werd directeur in augustus 2012 en vormde een nieuw schoolbestuur. “De relatie tussen het bestuur en managementteam was niet fantastisch”, zegt hij. Zijn rol werd, naar zijn gevoel, beperkt door het schoolbestuur, vooral bij financiële beslissingen.

 
In een brief aan de wethouder van Onderwijs hebben ouders verzocht om een herziening of wijziging van de statuten van het schoolbestuur. Ze willen graag dat er een Medezeggenschapsraad wordt ingesteld. OCW wil zich daar niet aan branden en reageerde dat het personeelsbeleid van de scholen “iets is van het Bestuur en niet van het OCW.” Het schoolbestuur wil zelf niet reageren op de huidige situatie.

 
“Onderwijs valt als geheel onder de verantwoordelijkheid van de regering en het ontslaan en aannemen van personeel onder het schoolbestuur. Dit is heel duidelijk voor mij en de betrokken partijen,” reageert gedeputeerde Chris Johnson.

 
Continuïteit
OCW heeft zes miljoen dollar beschikbaar gesteld voor het aannemen en behouden van leraren op de BES-eilanden. In 2016 moeten alle scholen op de BES aan de basiskwaliteit van Nederland voldoen. “Ik zou graag horen hoe het schoolbestuur kan rechtvaardigen zes docenten en een directeur te ontslaan, terwijl het ministerie geld heeft vrijgemaakt om leraren te behouden en voort te bouwen op continuïteit”, zegt moeder van een van de leerlingen Alida Heilbron.

 
“Ik was de vijfde leraar Nederlands in drie jaar,” zegt docent Elsbeth Verhoeven van het MBO-programma van de school. “Ze lijken niet te weten wat ze doen. De leerlingen moeten steeds wennen aan iemand anders en het duurt vier maanden voordat ze op schema zijn, dat is erg jammer.”

 
Solidariteit
“Uit solidariteit met mijn collega’s heb ik ontslag genomen,” zegt docente Sarah Hertsens. “Het is heel triest dat dit kan gebeuren. Als team hebben we een goed schoolklimaat geschapen, klassen verbeterd, lesmateriaal gecreëerd die het Nederlandse en Caribbean Examinations Council (CXC) systeem combineert. We verdienen steun om door te gaan.”

 
Leraar Mark Dodds wilde ook ontslag nemen, maar heeft besloten toch te blijven. “Als ik nu vertrek, dan zouden de leerlingen die in augustus naar niveau vijf gaan, naar een ander (ei)land moeten om verder te studeren.”

 
Door Hazel Durand