Gedeupteerde Chris Johnson (r) en nieuw schoolhoofd Anton Hermans - foto: Hazel Durand

Gedeputeerde Chris Johnson (r) en schoolhoofd Anton Hermans – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Na het aftreden van drie leden van het schoolbestuur van de enige middelbare school op Saba, de Saba Comprehensive School (SCS), heeft gedeputeerde van Onderwijs Chris Johnson de formatie van een Educational Task Force (ETF) aangekondigd.

De school kampt al tijden met problemen binnen het schoolbestuur en met de bezetting van leraren. De school ontsloeg in april vier leraren en de directeur en kwam in een lastig parket te zitten toen twee andere leraren ontslag namen uit solidariteit. De school ging pas in juni op zoek naar vervanging. De Task Force moet de aanhoudende perikelen tackelen.

Educational Task Force
In de ETF zit de nieuwe directeur Anton Herman uit Nederland, twee onderwijs experts van de Nederlandse VO-raad en Johnson. De TaskForce heeft vijf doelstellingen. Zo moeten de leden van ETF zorgen voor stabiliteit binnen het onderwijs op Saba, het werk van de Taskforce van twee jaar geleden natrekken, de huidige academische levels evalueren en de leraren en ouders in de Medezeggenschapsraad natrekken. Verder moeten de statuten gecontroleerd worden en is ETF verantwoordelijk voor opstellen van aanbevelingen die gepresenteerd worden aan het ministerie van Onderwijs en de eilandsraad.

Er is enige haast geboden bij het upgraden van het onderwijs op Saba. In 2016 moeten alle scholen op de BES aan de basiskwaliteit van Nederland voldoen. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft zes miljoen dollar beschikbaar gesteld voor het aannemen en behouden van leraren op de BES-eilanden.

Statuten
De Saba Educational Alliance, die is ontstaan nadat de leraren en de directeur werden ontslagen, heeft eerder in een brief aan het eilandbestuur aangedrongen op een nieuw schoolbestuur. Ze willen ook dat de schoolstatuten, die geldig zijn sinds de Nederlandse Antillen, opnieuw geëvalueerd worden. Die geven het bestuur namelijk het volledige recht om nieuwe bestuursleden te kiezen, inclusief zichzelf. De Alliance heeft dezelfde wensen geuit in een brief aan staatsecretaris Sander Dekkers. Saba Educational Alliance gelooft dat door de druk die zij hebben uitgeoefend, het schoolbestuur afgelopen week is afgetreden: “We hebben ons eerste doel bereikt.”

Johnson zegt dat de selectie van personen voor een nieuw schoolbestuur afhangt van de beoordeling van de statuten. De gedeputeerde waarschuwt dat de Alliance niet een overname van de school kan insinueren. Hij zegt dat het idee is om alle stakeholders – ouders, leraren, studenten en mensen in de gemeenschap – te betrekken bij de discussies over de toekomst van de school.

Controverse
“De realiteit is dat het nieuwe schooljaar is gestart met een nieuwe directeur en een nieuwe club leraren. Deze mensen zijn niet betrokken geweest bij oude beslissingen van de school. Ik vind dat we hen welkom moeten heten en de school niet moeten omringen met controverse. Het lijkt erop dat sommige mensen de school gebruiken voor hun eigen politieke agenda en persoonlijke doelen.” De gedeputeerde heeft zijn excuses aangeboden aan de nieuwe schooldirecteur en leraren. “De vijandige sfeer op de school reflecteert niet de gemeenschap op Saba.”

De experts van de VO-raad komen op 6 oktober op Saba, op Wereld Leraren Dag. “We zullen er voor zorgen dat er genoeg ruimte is en transparantie voor input van ouders, leraren en andere stakeholders”, zegt Johnson.

Door Hazel Durand