THE BOTTOM—Zo’n honderd experts op onderwijsgebied uit Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba verzamelden zich voor de Tweede Onderwijsconferentie van Caribisch Nederland, die vanaf maandag op Saba wordt gehouden.

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker.

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker.

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) Sander Dekker woont deze conferentie bij als onderdeel van zijn eerste werkbezoek aan de eilanden.

De eerste onderwijsconferentie werd in maart 2011 in Bonaire gehouden. Tijdens die conferentie werd de Onderwijsagenda Caribisch Nederland vastgesteld. Dit document omvat verbeteringen die ertoe moeten leiden dat de kwaliteit van onderwijs in scholen op Bonaire, Saba en Statia op een voor Nederland en de eilanden aanvaardbaar niveau zal komen.

De gedeputeerden van onderwijs, directie en bestuursleden van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van de Sociale Kanstrajecten, onderwijszorginstellingen, de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en de leerplichtambtenaren van alle drie de eilanden nemen aan deze tweedaagse conferentie deel.

De onderwijsconferentie werd geopend met een korte culturele show, gepresenteerd door een groep Sabaanse jongeren, waarna gouverneur Jonathan Johnson de aanwezigen verwelkomde. De gezaghebber, zelf een voormalig docent en schoolhoofd, wees op de snelle veranderingen in klaslokalen, waar in korte tijd het traditionele schoolbord en krijtjes plaats hebben moeten maken voor elektronische schoolborden en andere multimedia.

Gouverneur Johnson wees er op dat er op Saba al veel geinvesteerd is in infrastructuur en personeel sinds het Ministerie van OC&W  verantwoordelijkheid voor het onderwijs op de eilanden heeft overgenomen.

Saba’s Gedeputeerde van Onderwijs Chris Johnson stelde dit ministerie zelfs ten voorbeeld aan andere ministeries in Den Haag. Hij wees de deelnemers aan de conferentie er wel op dat voormalig Minister Marja van Bijsterveldt de lat twee jaar geleden hoog heeft gelegd. Volgens de ex-minister dient het onderwijs op de eilanden in 2016 op het zelfde niveau als in Nederland te zijn.

Commissioner Johnson gaf aan dat er volgens hem echter ruimte moet zijn voor bepaalde verschillen, gezien de afwijkende aard van de eilanden, bijvoorbeeld waar het de voertaal in het onderwijs betreft. Op Bonaire wordt lesgegeven in Papiamentu, terwijl op Saba en Statia de voertaal (overwegend) Engels is.

Staatsecretaris Dekker liet weten dat hij naar de eilanden is gereisd om met eigen ogen te zien hoe hier gewerkt wordt aan onderwijsverbetering. Hij zal daarom ook een aantal scholen bezoeken. Hij noemde de onderwijsagenda een enorme uitdaging. “Deze conferentie wordt gehouden om te zien hoe ver we zijn gekomen en om te zien wat er nog moet worden gedaan,” aldus Dekker.

De staatssecretaris wees op de bouw van nieuwe schoolgebouwen, waaronder Governor De Graaff School op Statia, alswel op de renovatie van bestaande scholen en de oprichting van de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt als voorbeelden van wat inmiddels al is bereikt.

Na afloop van de conferentie reist Dekker naar Statia, waar hij tot woensdagmiddag zal verblijven. Op donderdag en vrijdag zal hij op Bonaire zijn, en op vrijdagmiddag reist hij terug naar Nederland.

Door: John van Kerkhof