Geert Corstens

Geert Corstens

PHILIPSBURG – Hoge Raad president Geert Corstens bezoekt momenteel de eilanden in Caribisch Nederland. Vandaag heeft hij een ontmoeting met gouverneur Jonathan Johnson op Saba en morgen heeft hij een gesprek met gouverneur Gerald Berkel van St. Eustatius.

 
Corstens wijst tijdens zijn bezoek op het belang van de scheiding der machten en op de bijzondere uitdaging die het Gemeenschappelijk Hof heeft in het waarborgen van de rechtsgelijkheid in “maar liefst vijf wetsfamilies: Arubaans, Curaçao’s, Sint Maartens, BES en Nederlands recht, met daarin de belangrijke Europese mensenrechtenrechtspraak.”

 
Cassatie
De Hoge Raad is betrokken bij de rechtsgang op de eilanden in zogenaamde cassatiezaken, waarin beroep tegen uitspraken van het Hof mogelijk is. Volgens Corstens wil de Hoge Raad bijdragen aan het behoud van een ‘kwalitatief hoogstaande en vertrouwenwekkende’ rechtspraak in het Caribisch deel van het Koninkrijk. “Om die functie ook in de toekomst goed te kunnen blijven vervullen is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met het concordantiebeginsel.”

 
“Verschillen tussen de onderscheiden wetgevingen die zijn ingegeven door plaatselijke omstandigheden zijn uiteraard aanvaardbaar”, geeft de president aan. “Echter moet voorkomen worden dat de rechtssystemen systematisch en inhoudelijk zonder noodzaak onderling wezenlijk zouden afwijken. Het uitoefenen van controletaken in de vorm van cassatierechtspraak wordt dan onnodig bemoeilijkt.”

 
Corstens was maandag op St. Maarten voor ontmoetingen met gouverneur Eugene Holiday, minister-president Sarah Wescot-Williams en met minister van Justitie Dennis Richardson. Ook lunchte hij met enkele rechters. Op donderdag zal Corstens de gevangenis en het gerechtsgebouw op het eiland bezoeken.

 
De president van de Hoge Raad, die zetelt in Den Haag, was vorige week op Curaçao, Bonaire en Aruba. Op het laatstgenoemde eiland woonde hij de opening van het nieuwe gerechtsgebouw bij. Bij die gelegenheid sprak hij over de belangrijke plaats die het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft.

 
Steunpilaar
Volgens Corstens behoort het Hof tot de steunpilaren van de rechtsstaat. “In een democratische rechtsstaat is ook de overheid aan het recht gebonden en kent dat recht waarborgen voor ieders individuele vrijheid. Mensenrechten vormen de ruggengraat van onze beschaving. We moeten ze koesteren en niet proberen erop te beknibbelen. In een rechtsstaat draagt de overheid eraan bij dat tussen burgers onderling het recht wordt gerespecteerd. Zij vormt een dam tegen eigenrichting.”

 
Constitutionele toetsing
De Hoge Raad kan ook een rol spelen in constitutionele toetsing, liet Corstens weten. “De Hoge Raad kan volgens de Staatsregelingen van Aruba, Curaçao en St. Maarten landsverordeningen toetsen aan de grondrechten in de Staatsregelingen. Aan deze functie zou de Hoge Raad zo nodig graag meer inhoud geven.” Nederlands hoogste rechter sluit zijn bezoek aan de eiland vrijdag af met een bezoek aan de kustwacht en een bespreking met rechters op Curaçao.

 
Door John van Kerkhof