Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is niet van plan het pakket bezuinigingsmaatregelen te schrappen waardoor de bewoners van Caribisch Nederland de tandarts en de fysiotherapeut zelf moeten gaan betalen. Ze heeft wel besloten de maatregelen uit te stellen tot 1 juli van dit jaar “om de bewoners de gelegenheid te geven te anticiperen op de nieuwe situatie”.


De aangekondigde maatregelen hebben op de eilanden van de Nederlandse Cariben veel commotie teweeg gebracht. Toen Bonaire, Saba en Statia Nederlandse gemeenten werden, was een van de beloften dat mondzorg gratis zou worden.

Voor de toekomst zal de minister de procedure rond pakketbeslissingen voor Caribisch Nederland en Europees Nederland gelijk trekken. Beslissingen over pakketmaatregelen zullen bekend worden gemaakt vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de pakketwijzigingen ingaan. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen voldoende tijd heeft zich op de maatregelen voor te bereiden.