Minister van BZK Ronald Plasterk.

Minister van BZK Ronald Plasterk

DEN HAAG – De Tweede Kamerfracties van de PvdA, SP, VVD, D66 en CDA willen dat het kabinet meer kijkt naar wat de BES-eilanden zelfstandig kunnen doen. Dat is vanmiddag gezegd tijdens een notaoverleg over Caribisch Nederland.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil weinig aan de huidige bestuursstructuur veranderen. Hij vindt dat de eilanden in het huidige beleid voldoende keuzes zelf kunnen maken. “We gaan geen tegenstelling creëren waar die niet is.”

Sociaal minimum
Plasterk legt veel nadruk op koopkracht, armoedebestrijding en het niveau van sociale voorzieningen. Het ministerie van Sociale Zaken gaat bijvoorbeeld een sociaal minimum invoeren. De onderstand wordt geleidelijk opgekrikt naar dat niveau.

Roelof van Laar (PvdA): “Het is een goede stap, maar geen eindsituatie.” Van Laar stelt dat een leefbaar maandinkomen in Caribisch Nederland ongeveer 1100 dollar is. Het huidige minimumloon is 800 dollar en daarmee niet toereikend. De onderstand als percentage van het minimumloon zal dat dan ook niet zijn. De onderstand is momenteel nog veel lager: zo’n 200 dollar per maand.

Sociale voorzieningenniveau
Andre Bosman (VVD) en Van Laar komen hard in botsing over het niveau van sociale voorzieningen. De VVD’er benadrukt dat de sociale voorzieningen passend moeten zijn in de regio. Van Laar vraagt cynisch of Venezuela dan als ijkpunt genomen moet worden voor wachtrijen bij winkels, of Cuba als ijkpunt voor democratie.

Bosman: “De kern is, we moeten geen Nederland maken van Caribisch Nederland.” Van Laar: “Dat zegt de VVD pas als het over inkomen gaat.” Op andere beleidsterreinen is volgens de PvdA’er juist geprobeerd om van Caribisch Nederland een stukje Nederland te maken.

Kinderbijslag verhogen
Van Laar wil de kinderbijslag in 2017 van 38 naar 150 dollar verhogen. Dat zou 6 miljoen euro per jaar kosten. “Dat lijkt een grote stap, maar het is in Nederland normaal.” Hij vindt dat het kabinet sinds 10-10-’10 te weinig gedaan heeft voor gezinnen met kinderen.

De minister heeft grote bedenkingen bij het voorstel vanwege een krap budget. Hij wil de drie ‘grootste’ ministeries op Caribisch Nederland (Onderwijs, Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie) niet graag korten.

Door Pieter Hofmann