André Bosman, Ronald van Raak, Roelof van Laar (vlnr) - foto: Suzanne Koelega

André Bosman, Ronald van Raak, Roelof van Laar (vlnr) – foto: Suzanne Koelega

DEN HAAG – Sint Maarten moet snel komen met een concreet plan om de integriteit van bestuurders te waarborgen, anders dreigt mogelijk opnieuw een aanwijzing voor het land.

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties zegt vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer opnieuw dat zichtbare verbeteringen ‘hard nodig zijn’. Hij spreekt tegelijkertijd de hoop uit om samen met Sint Maarten maatregelen uit te kunnen voeren die de integriteit ten goede komen, zodat een nieuwe aanwijzing niet nodig is.

Minister Plasterk over Sint Maarten (bijdrage: Jamila Baaziz)

André Bosman over Sint Maarten (bijdrage: Jamila Baaziz)

In Den Haag wordt gewerkt aan de op 1 oktober aangekondigde maatregelen om onder meer het Openbaar Ministerie en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) te versterken en het inrichten van een unit die witteboordencriminaliteit in het land gaat aanpakken. “Die moet ook kunnen kijken naar de overheids nv’s en het bedrijfsleven”, aldus Plasterk.

De minister zegt de maatregelen die nu in Nederland bedacht worden ‘binnenkort’ te willen bespreken in de Rijksministerraad (RMR) en ze vervolgens in samenwerking met het land Sint Maarten uitvoeren. Een precieze termijn geeft hij niet.

Den Haag
Duidelijk is dat dit actieplan uitsluitend door Den Haag uitgewerkt wordt, en er in dit stadium weinig contact over lijkt te zijn met Sint Maarten. Plasterk: “Uiteindelijk moeten we daar samen invulling aan geven, hoewel dat nu enigszins wordt afgehouden. Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar samen uit gaan komen. Het actieprogramma is van belang zodat mensen ervan uit kunnen gaan dat de regering en bestuurders van hun land opkomen voor het algemeen belang en er geen sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling.”

Hoop versus resultaat
De hoop van Plasterk dat Sint Maarten en Nederland snel overeenstemming zullen bereiken over de te nemen maatregelen, worden niet helemaal door de Kamer gedeeld. De Kamerleden zijn blij dat Plasterk via de RMR heeft ingegrepen, maar zien daarvan nog geen resultaat. Roelof van Laar (PvdA) is stellig: “Als de regering van Sint Maarten geen plan van aanpak en tijdpad geeft maar het doet voorkomen alsof wij in Nederland verantwoordelijk zijn voor hun problemen, dan kies ik de kant van de bevolking en steun ik met kracht een nieuwe aanwijzing als die komt.”

Voor Ronald van Raak (SP) is nu het moment van ‘erop of eronder’ aangebroken wat betreft de aanpak van corruptie en vriendjespolitiek: “Gaat er iets veranderen of geven we het land weg aan de maffia en het foute geld?”

Dat Sint Maarten zegt niet mee te werken aan – de door Nederland opgelegde – extra zware screening van de nieuwe ministers is onbegrijpelijk voor André Bosman (VVD): “Als er geen invulling wordt gegeven aan de aanwijzingen dan kunnen we gevoeglijk constateren dat het Statuut de prullenbak in kan, de schredder in!”

door Jamila Baaziz