foto: Ariën Rasmijn

foto: Ariën Rasmijn

DEN HAAG – Corruptie en integriteitsschendingen op Sint Maarten, begrotingsproblemen op Aruba en vraagtekens over de plannen voor het nieuwe ziekenhuis op Curaçao. Alle ogen zijn gericht op minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hier snel oplossingen voor te bedenken. Dat is de inzet van een debat over de begroting Koninkrijksrelaties vandaag.

Plasterk heeft naar aanleiding van de recent verschenen integriteitsrapporten over Sint Maarten wel alvast een paar maatregelen genomen. Hij stuurt een speciaal team naar Sint Maarten om de criminaliteit te helpen bestrijden, zei hij tegen de NOS op NPO Radio 1. Ook gaat hij een integriteitshouder instellen die toezicht gaat houden op goed bestuur. Plasterk komt later vandaag pas aan het woord in het debat.

De politieke opvattingen over de huidige wijze waarop Plasterk deze problemen probeert aan te pakken lopen sterk uiteen. En dat zorgt voor botsende belangen in het debat. Waar de regeringspartijen VVD en PvdA de minister de kans geven om verder orde op zaken te stellen, vinden oppositiepartijen als D66 en de PVV dat er te weinig actief wordt ingegrepen.

Wassila Hachchi van D66 noemt Plasterk een minister van ‘koninkrijksruzies’. Zij wil dat er zo snel mogelijk een geschillenregeling komt die zich kan uitspreken over meningsverschillen tussen de landen. Zo hoopt ze dat in de toekomst problemen sneller gezamenlijk opgelost kunnen worden. Hachchi zou willen dat de Caribische landen meer mogelijkheden krijgen om eerst zelf hun problemen aan te pakken voordat door Nederland wordt ingegrepen. Ze vindt dat Plasterk te weinig visie heeft op het Koninkrijk.

Tot mei 2015 kan Sint Maarten volgens de VVD nog zelf maatregelen nemen om de problemen met corruptie en integriteit op te lossen, vindt André Bosman. “Je moet niet te vroeg ingrijpen, maar ook niet te laat. Er is net een nieuwe regering en de integriteitsrapporten zijn net verschenen, ik vind dat ze nog een kans moeten krijgen.” Coalitiegenoot Roelof van Laar ziet wat er allemaal mis is, maar benadrukt tijdens zijn toespraak de kinderrechten. Hij wil via een amendement 3 miljoen vrijmaken voor de uitvoering van het kinderrechtenplan dat eind 2014 klaar moet zijn.

Integriteitsonderzoek
Een onderzoek naar de integriteit van het bestuur op zowel Sint Maarten, Curaçao als Aruba, dat wil SP-Kamerlid Ronald van Raak. Reden hiervoor is dat hij zich al sinds oktober 2010 zorgen maakt over ‘graaiende buitenlanders die rijk worden terwijl de gewone bevolking niet meeprofiteert van de ontwikkelingen’. Hij wil bovendien een onderzoek naar Theo Heyliger die van stemmenkoperij is beschuldigd. Van Raak pleit bovendien voor een snelle aanpak van de armoede in Caribisch Nederland.

Initiatiefwet PVV
Sietse Fritsma van de PVV laat tijdens het debat weten dat zijn partij vandaag een voorstel voor een initiatiefwet indient. Dit voorstel moet het mogelijk maken om criminele Antillianen Nederland uit te zetten als zij een strafbaar feit begaan. De Raad van State gaat dit voorstel nu bekijken en er een advies over geven. Pas daarna zal er verder over het wetsvoorstel gepraat worden. Na de Bosmanwet is dit dus een tweede wetsvoorstel om beperkingen te stellen aan de komst van mensen uit de Caribische landen van het Koninkrijk.

Het debat gaat later vandaag verder.

Door Jamila Baaziz