Minister Ronald Plasterk | foto: Pieter Hofmann

Minister Ronald Plasterk | foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) meer doet voor integer bestuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat kwam vandaag naar voren tijdens een algemeen overleg met de commissie Koninkrijksrelaties. Plasterk (PvdA) belooft voor de zomer met een plan te komen voor verbetering van goed bestuur.

Plasterks partijgenoot Roelof van Laar wil een toezichtcommissie Integriteit instellen. Die moet aan de bel trekken bij integriteitsproblemen in het openbaar bestuur. Op dit moment is er volgens hem een groot gat tussen enerzijds niets doen of anderzijds een aanwijzing opleggen via de Rijksministerraad. Plasterk heeft beloofd om op de volgende Koninkrijksconferentie dit aan de orde te stellen.

Pieter Hofmann in gesprek met Ronald Plasterk

André Bosman (VVD) wil een Rijksofficier aanstellen die binnen het Openbaar Ministerie (OM) boven de procureur-generaal (PG) staat, een soort ‘super-PG’. De Rijksofficier richt zich op grensoverschrijdende criminaliteit en moet dubieuze geldstromen blootleggen.

Geldstromen blootleggen
Het geld volgen klinkt ook Ronald van Raak (SP) als muziek in de oren: “Curaçao en Sint Maarten zijn de witwasmachines van de Cariben.” Het Kamerlid vindt de eilanden te klein om dergelijke grote problemen op te kunnen lossen. Nederland moet een voortrekkersrol spelen in criminaliteitsbestrijding en het waarborgen van goed bestuur.

De Kamerleden verschillen van mening over de vraag welke rol Nederland moet spelen bij het bevorderen van goed bestuur in de andere landen van het Koninkrijk – en op welke manier. De partijen zijn wel eensgezind dat de bestuurlijke integriteitsproblemen op Curaçao en Sint Maarten uit de hand gelopen zijn. Ook is Plasterk nadrukkelijk gemaand om zich daar actiever voor in te zetten. De minister heeft de genoemde problematiek tot nu toe afgedaan als interne aangelegenheden van de landen zelf.

De aanleiding voor het overleg was de diefstal van gegevens van de Curaçaose geheime dienst VDC, waarbij gegevens van onder meer Nederlandse en Amerikaanse inlichtingendiensten in criminele handen zijn beland. Plasterk wilde er niets over kwijt en weigerde ook na afloop een woord los te laten over de datadiefstal bij de VDC.

Aanpak
Plasterk wil een brede en gezamenlijke aanpak om een ‘waterbedeffect’ te voorkomen. Breed in de zin dat alle organisaties in de justitiële keten versterkt worden, gezamenlijk in dat de landen in het Koninkrijk moeten samenwerken op dit terrein. Plasterk: “Stel dat je op het ene eiland in het Koninkrijk de criminaliteit heel effectief bestrijdt en men gaat vervolgens naar het volgende eiland, dan schiet je daar uiteindelijk niks mee op.”

Door Pieter Hofmann