Vlag van Sint Maarten

Vlag van Sint Maarten

DEN HAAG – De integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten moet onderzocht worden. In de Rijksministerraad is hiervoor  vandaag – via een aanwijzing – opdracht gegeven aan gouverneur Eugene Holiday.

Het voorstel voor het onderzoek komt van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Het doel van het onderzoek is ‘het bevorderen van goed bestuur zoals dat een democratische rechtstaat betaamt’.

Het onderzoek moet zich volgens de Koninkrijksregering richten op ‘bekende kwetsbare sectoren zoals het gokwezen, de prostitutie, het vreemdelingenverkeer, infrastructurele werken en grote aanbestedingen. Het te onderzoeken openbaar bestuur omvat de ministers en ministeries en degenen die voor hen werkzaam zijn. Overheid nv’s horen daar ook bij. Het onderzoek moet onafhankelijk worden uitgevoerd en niet door instanties van het land Sint Maarten zelf’, aldus het persbericht over de aanwijzing.

Er bestonden al geruime tijd zorgen over het functioneren van het Sint Maartense bestuur. In debatten uitte Plasterk eerder al zijn angst dat door de situatie op Sint Maarten ‘een negatief beeld van het land en daarmee van het Koninkrijk als geheel’ ontstond. ‘Om te voorkomen dat verder afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen van burgers, bedrijven, instanties en buitenlandse overheden in het bestuur van Sint Maarten is een onafhankelijk onderzoek naar knelpunten en tekortkomingen in het behoorlijk en integer functioneren van de overheid urgent.’

Vorige week besloot de Rijksministerraad nog dat een aanwijzing voor financieel toezicht op de begroting van Sint Maarten voor 2013 niet nodig is.

Door Jamila Baaziz