Gouverneur Fredis Refunjol - foto: KABGA

Gouverneur Fredis Refunjol – foto: KABGA

ORANJESTAD – De Rijksministerraad heeft vanochtend tijdens de vergadering in Den Haag besloten om gouverneur Fredis Refunjol te vragen de ondertekening van de landsbegroting 2014 aan te houden, zolang het door Aruba en Nederland afgesproken onafhankelijk onderzoek naar die begroting wordt verricht. Hiermee krijgt Aruba dus een officiële aanwijzing van de Rijksministerraad.

 
Het persbericht van de Rijksoverheid meldt dat de Rijksministerraad hiertoe besloot op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit van de Rijksministerraad wordt vastgelegd in een koninklijk besluit gebaseerd op de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba.

 
“De toestand van de overheidsfinanciën van Aruba is blijvend zorgwekkend. Het onderzoek waartoe nu is besloten, moet uitwijzen of het door het IMF geadviseerde traject naar houdbare overheidsfinanciën is ingezet”, aldus het persbericht. Eerder hadden Aruba en Nederland met elkaar afgesproken om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de Landsbegroting door onder meer leden van het College financieel toezicht (Cft).

 
Het secretariaat van de Cft is inmiddels bezig met het doorspitten van relevante documenten. Aruba ging akkoord met het onderzoek, juist om een aanwijzing te voorkomen. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom alsnog is besloten om een aanwijzing te geven.

 
Door Ariën Rasmijn