Premier Mike Eman, gisteren tijdesn de persconferentie , geflankeerd door collega-ministers Schwengle, De Meza, Croes en Sevinger. Foto: Ariën Rasmijn

Premier Mike Eman, gisteren tijdesn de persconferentie , geflankeerd door collega-ministers Schwengle, De Meza, Croes en Sevinger – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De begrotingspolitiek van Aruba is niet een zaak waarin Nederland via het Statuut had kunnen ingrijpen, ondanks dat Nederland dit misschien wel had gewild.

 
Dit zei de premier Mike Eman nadat hij gisteren aankondigde dat er afspraken met Nederland zijn gemaakt over een onderzoek naar de landsbegroting van 2014.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Eman

Eman heeft samen met de Nederlandse premier Mark Rutte en de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk afgesproken dat Aruba geen financiële aanwijzing krijgt en dat een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar ‘mogelijke risico’s in de ramingen van de begroting 2014 en naar de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën in het licht van internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit’.

 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd ‘in de vorm van een onafhankelijk secretariaatsrapport van een team bestaande uit deskundigen met ervaring in met overeenkomstige taken belaste organen in Koninkrijksverband.’ Dit team biedt over twee weken een preliminair rapport aan gouverneur Fredis Refunjol en aan de Nederlandse regering. Hetzelfde wordt weer gedaan met het definitieve rapport. “De regering van Aruba zal de eventuele aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten voor nadere maatregelen voor de begroting 2014 en/of meerjarenbegroting overnemen en vervolgens indienen bij de Staten”, luidt het persbericht van de Rijksoverheid

 
‘Staten hebben het laatste woord’
Premier Eman stond tijdens de persconferentie erop dat in deze opzet de Staten van Aruba uiteindelijk het laatste woord heeft. De vraag of dit laatste woord wellicht niet slechts ceremonieel is wees de premier van de hand. Immers, het parlement kan volgens Eman ook besluiten om de aanbevelingen van het team links te laten liggen.

 
Gouverneur
Op de vraag wat hij zelf nou vond van de rol die gouverneur Refunjol speelde door de begroting niet te ondertekenen, zegt premier Eman dat hij vindt dat het misschien verstandig is om samen met Nederland een aan aanvraag in te dienen bij de Raad van State om onderzoek te doen naar mogelijke constitutionele grijze gebieden waarin de Arubaanse gouverneur soms kan verkeren.

 
Verkapte CFT
Een bron dichtbij de onderhandelingen meldt echter dat de samenstelling van het onderzoeksteam en de formulering van de afspraken duidelijk wijst op een College van Financieel Toezicht (CFT), iets dat premier Eman tijdens de persconferentie van gisteren met kracht van de hand wees. Deze zelfde bron meldt bovendien dat de eerder in de Nederlandse pers opgevoerde kandidaat toezichthouders, namelijk ex-Staatssecretaris Frans Weekers en oud-directeur van de Centrale Bank van Aruba Hassanali Mehran, geen actief onderdeel van dit team zijn.

 
Door: Ariën Rasmijn