Juan David Yrausquin. Foto: Ariën Rasmijn

Juan David Yrausquin. Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Demissionair minister van Financiën Juan David Yrausquin zegt dat de Arubaanse regering al bezig was met het uitvoeren van punten die nu in de quickscan van het College Financieel Toezicht (Cft) worden aanbevolen.

Yrausquin reageerde hiermee op de conclusies van het tussenrapport die vandaag aan de Arubaanse en Nederlandse regering werden aangeboden door de gouverneur.


Gouverneur Refunjol heeft de begroting van 2014 vandaag niet ondertekend. Het tussenrapport stelt onder meer dat dat de grenzen van het economisch stimuleringsbeleid die de Arubaanse regering in de afgelopen jaren hanteerde zijn bereikt. De staatsschuld bedraagt 75 procent en blijft snel doorgroeien. Het eigen vermogen van de centrale overheid is 2 miljard florin negatief. Bovendien zijn de sociale fondsen uitgeput en hebben ze geen reserves meer.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor ambtenaren ligt rond de 80% en de vermogens van overheidsvennootschappen zoals water- en energiebedrijf WEB staan onder druk. “Tegelijkertijd bedragen de personeelslasten meer dan de helft van de totale begroting, laten de rentelasten een stijgende lijn zien en dreigt de ziektekostenverzekering onbetaalbaar te worden”, aldus het rapport.

Personeelsstop
Yrausquin zegt dat de regering onder meer al sinds april een volledige vacature- en personeelsstop hanteert. Bovendien is er al sinds 1 januari een algemene controle op alle verplichtingen. “Het enige positieve in de rapportage is de aanbeveling om de aandacht te verleggen naar de begroting van 2015”, aldus Yrausquin, die vindt dat de eindconclusie van het Cft nagenoeg overeenkomt met de inhoud van zijn brief aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties van 15 mei. “We vinden het jammer dat de Nederlandse regering, ondersteund door de gouverneur, al deze acties tegen deze regering heeft ondernomen om uiteindelijk toch weer op deze punten terecht te komen”, aldus Yrausquin.

De demissionaire bewindsman had ook harde woorden voor een aantal vragen en conclusies in het tussenrapport. Zo wordt in het rapport getwijfeld of Aruba zich wel aan de Europese deficitnorm van 3 procent moet houden. “Met andere woorden, je trekt dezelfde normen in twijfel waar jij je aan moet houden binnen de Europese Unie en wilt andere doelen en normen aan ons land opdringen.”, aldus Yrausquin.

“De hele Nederlandse pers en de EU zouden de Nederlandse regering moeten uitlachen om deze belachelijke stellingen. Ik heb geen andere manier om het te zeggen.” De Arubaanse regering heeft inmiddels een brief opgesteld, waarin volgens Yrausquin alle punten van het secretariaat van het Cft in de quickscan ‘met cijfers en feiten’ worden weerlegd.

Plasterk
In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer stelt minister Plasterk op grond van het tussenrapport dat de begrotingsproblematiek op Aruba groot is. “Om weer terug te keren naar acceptabele normen is op korte termijn een overtuigend maatregelenpakket noodzakelijk dat de tekort- en schuldpositie weer terugbrengt naar houdbare niveaus.”  Bovendien is de begroting niet volledig en op onderdelen achterhaald.

Door Ariën Rasmijn