Minister Juan David Yrausquin. Foto: Ariën Rasmijn

Minister Juan David Yrausquin foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Vertrekkend minister van Financiën Juan David Yrausquin heeft zijn correspondentie met minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties integraal gepubliceerd. Het gaat om een briefwisseling die plaatsvond tussen 28 januari en 28 mei.

 
Uit de briefwisseling blijkt onder meer dat Plasterk nadruk bleef leggen op het nakomen van drie punten: het indienen van een begroting en een meerjarenraming op 1 mei, maatregelen in de begroting laten opnemen die het IMF heeft voorgesteld en het laten beoordelen van de begroting door een onafhankelijke derde partij.

 
Overleg
Yrausquin ging slechts akkoord met een punt, namelijk het op 1 mei indienen van de begroting. Deze werd echter niet uitgevoerd. De beoordeling van de begroting wilde Yrausquin in onderling overleg doen.

 
Voor wat betreft het opnemen van de aanbevelingen van het IMF verwees Yrausquin naar de zogeheten ‘balanced budget akkoord’ die Aruba heeft ingevoerd, waarbij elk jaar hetzelfde uitgavenkader van 1.35 miljard Arubaanse florin zou worden aangehouden. Op die manier zou in 2017 het financieringstekort zijn geslonken naar 1.4 procent, schrijft Yrausquin aan Plasterk.
Aruba beschuldigt Nederland ervan gouverneur Fredis Refunjol te hebben aangespoord om ‘op eigen initiatief’ de landsbegroting niet te ondertekenen. Nederland gaf Aruba afgelopen vrijdag een aanwijzing met als opdracht aan de gouverneur de begroting niet te ondertekenen tot een onderzoek is uitgevoerd.

 
Hongerstaking
Premier Mike Eman is in reactie hierop in hongerstaking gegaan. Tijs Manten, woordvoerder van minister Plasterk voert onder meer aan dat Aruba zich niet aan afspraken heeft gehouden. Minister Yrausquin en premier Eman houden echter vast dat er juist geen afspraken waren, maar dat Nederland punten oplegde waar zij niet mee akkoord waren gegaan.

 
Door Ariën Rasmijn