Juan David Yrausquin - foto: Ariën Rasmijn

Juan David Yrausquin – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De gouverneur van Aruba, Fredis Refunjol, heeft de begroting van 2014 nog niet ondertekend. Volgens minister van Financiën Juan David Yrausquin wil Nederland eerst met Aruba in overleg over de invulling van gemaakte afspraken.

 
Hierdoor is de begroting geen wet en kan ze niet worden uitgevoerd. Vanochtend stond in de Bon Dia Aruba dat de gouverneur zou hebben geweigerd te tekenen omdat in de begroting bepaalde afspraken met Nederland zouden zijn genegeerd. Nederland zou bovendien minister van Financiën Juan David Yrausquin naar Den Haag hebben ontboden om uitleg te komen geven en om te kijken wat nog gedaan kan worden om wel een handtekening van de gouverneur onder de begroting te kunnen krijgen.

 
De begroting zou niet realistisch zijn en Nederland vindt dat de kosten niet ingrijpend genoeg zijn verlaagd, althans niet op de juiste posten. Ook zou de regeringsgezinde meerderheid in de Staten niet akkoord gaan met het uitvoeren van een tweede toetsing van de begroting door de Raad van Advies. Dat is bij de gouverneur in het verkeerde keelgat geschoten. Het Kabinet van de Gouverneur kon geen bevestiging geven aangezien de minister van Financiën ministerieel verantwoordelijk is.

 
‘Onenigheid over maatregelen’
Yrausquin is nu in Nederland en noemde het artikel van Bon Dia Aruba ‘onzinnig’ en ‘pure speculatie’. Hij zegt dat het niet zo is dat de gouverneur niet heeft getekend omdat er geen tweede toetsing heeft plaatsgevonden door de Raad van Advies. “De gouverneur wil besprekingen met Nederland afwachten. Die zijn al sinds januari gaande. Het zijn de punten die ik laatst nog noemde tijdens een interview. De begroting van 2014 is klaar, de meerjarenraming is klaar, maar de meerjarenmaatregelen moeten nog nader ingevuld worden, daar zijn we mee bezig en over de onafhankelijke beoordeling, zijn er gesprekken gaande.

 
Er zijn voorstellen over en weer, maar is nog geen overeenstemming”, aldus de minister. “Uiteraard heeft Nederland een zienswijze en wij de onze, ook over de afspraken. Het gaat echter niet zo dat een zienswijze zomaar opgelegd kan worden. Die tijd is voorbij, dus blijven we praten.” De reis van Yrausquin naar Nederland stond al voor afgelopen dinsdag gepland omdat Nederland en Aruba het al langer niet eens zijn over de invulling van afspraken.

 
‘Niet patriottistisch’
Minister Yrausquin vindt de wijze waarop sommige Arubanen en de lokale pers op het nieuws reageren jammer. “Het is niet echt patriottistisch en dat versterkt weer de Nederlandse positie.” De minister geeft overigens wel aan dat de huidige situatie niet veel langer mag duren. De begroting is immers ook een machtiging om te kunnen lenen, wat op korte termijn moet gebeuren.

 
Aanwijzing
Yrausquin bevestigt dat Aruba in deze situatie een minder sterke onderhandelingspositie heeft dan Nederland. “Als een van de partijen daar niet mee akkoord is, dan heeft in dat geval de een meer instrumenten om te proberen zijn gelijk te halen dan de ander. Maar dat betekent niet dat de ander dan opeens wel moet instemmen omdat die een meer instrumenten heeft, toch?” Op de vraag of een van de instrumenten een aanwijzing zou kunnen zijn zegt de minister: “Ja.”

 
Door Ariën Rasmijn