ORANJESTAD – Statenlid Juan David Yrausquin (AVP)

Juan David Yrausquin. Foto: Ariën Rasmijn

wil van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk, Frans Timmermans (PvdA) weten wat zijn standpunt is over de recente uitslag van de presidentsverkiezingen in Venezuela.


Yrausquin was tijdens de verkiezingen in Venezuela als internationale waarnemer. Via een brief aan Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) vraagt hij aan Timmermans onder meer of hij bekend is met het standpunt van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) dat zij een audit en hertelling van 100% van de stemming ondersteunt.

Het Statenlid vraagt specifiek naar de mening van de minister over de oproep van de Secretaris-Generaal van de OAS voor een hertelling. Yrausquin wijst er bovendien op dat het Koninkrijk waarnemer is van de OAS. Ook wil hij weten of de minister op de hoogte is van dat nationale waarnemers van de verkiezingen van Venezuela de overwinning van Nicolas Maduro (PSUV) niet kan onderschrijven, vanwege onder andere de hoge mate van ernstige onregelmatigheden die zij hadden geconstateerd.

Verder vraagt Yrausquin: “Wat is uw oordeel hierover? Kunt u aangeven om welke reden u de ondersteuning van andere landen voor een hertelling, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada, al dan niet steunt? Indien u een oproep tot hertelling op dit moment niet ondersteunt, bent u dan bereid dit standpunt te heroverwegen? Bent u van mening dat er in Venezuela sprake was van vrije en eerlijke verkiezingen op 14 april, 2013?”

Door: Ariën Rasmijn