Foto: Ariën Rasmijn

Juan David Yrausquin – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De Arubaanse regering had geen andere keus dan in te stemmen met een akkoord tot onderzoek van de landsbegroting 2014. Dat zegt minister Juan David Yrausquin van Financiën, nadat hij vanochtend zijn ontslag had aangeboden bij gouverneur Fredis Refunjol. “Aruba is een groot onrecht aangedaan.”

 
Vanochtend stuurde Yrausquin zijn ontslagbrief naar de gouverneur. Afgelopen nacht maakte hij zijn besluit. In de brief staat als reden aangegeven ‘het ongelofelijke machtsmisbruik door de Nederlandse regering met steun van de gouverneur’

 
Yrausquin beschuldigt de Nederlandse regering ervan onrechtmatig gezag te hebben uitgevoerd over de regering van Aruba door de gouverneur de opdracht te geven de door de Staten aangenomen landsbegroting niet te ondertekenen. Aruba is volgens Yrausquin ‘als nooit tevoren gechanteerd en vernederd’, met steun van Arubaanse instituten die Yrausquin ‘laf’ noemt. Hij roept de gouverneur op om de begroting te ondertekenen om zo ‘onherstelbare schade’ aan de openbare financiën te vermijden.

 
‘Geen andere keus’
Deze week werd een akkoord gepresenteerd waarin Aruba en Nederland overeenkomen dat er een onderzoek wordt uitgevoerd op de begroting van 2014 door ‘een team’ van professionals binnen de Rijksorganen. “Het akkoord is gevolg van de druk waarnaar ik refereer in de brief. De premier had geen andere keus dan akkoord te gaan, anders zou faillissement volgen voor Aruba.”

 
Intussen heeft premier Eman een persbericht uitgestuurd waarin hij aangeeft met Yrausquin te hebben gesproken en hem te hebben gevraagd om zijn besluit te heroverwegen. Yrausquin zegt nog niet te weten wat zijn plannen zijn voor de nabije toekomst. “Vannacht heb ik mijn besluit genomen. Gun me even de tijd om dit alles te laten bezinken.” Hij zegt ondanks zijn besluit nog altijd premier Eman en zijn partij AVP ‘honderd procent te steunen’.

 
Cft-team
Na de Rijksministerraad van gisteren bevestigde minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties dat het onderzoek zal worden uitgevoerd door leden van het College Financieel Toezicht (Cft) die door zowel Aruba als Nederland worden uitgenodigd. In het persbericht van het akkoord wordt die voor Aruba politiek gevoelige term overigens volledig omzeild. Tijdens de persconferentie van gisteren stond premier Eman erop dat Aruba geen CFT nodig heeft. Het parlement heeft uiteindelijk het laatste woord over de aanbevelingen van ‘het team’ nadat de uitkomsten eerst aan de gouverneur en de Nederlandse regering zijn overhandigd.

 
Tijdens de persconferentie in Den Haag gaf Plasterk te kennen nog altijd vertrouwen te hebben in de Arubaanse regering. Dat hij eerder had gedreigd met Aruba onder curatele stellen onder artikel 43, lid 2 van het Statuut is nu achterhaald door de afspraken over een onderzoek naar de begroting. Bovendien zou de gouverneur niet op instructie van Den Haag maar op eigen initiatief hebben gehandeld.

 
Artikel 21
Het kabinet van de gouverneur stuurde vandaag ook een persbericht uit. Daarin werd vermeld dat de gouverneur, in lijn met de afspraak tot een onderzoek, vasthoudt aan het niet ondertekenen van de begroting. De gouverneur baseert zich op artikel 21 van het Reglement van de Gouverneur van Aruba. Daarin is opgenomen dat de gouverneur een wet niet ondertekent wanneer hij deze in strijd acht met onder meer het Statuut, een rijkswet of met Koninkrijk aangelegenheden.
Het besluit om artikel 21 toe te passen, met als gevolg eventuele vernietiging van de begroting, houdt de gouverneur echter aan tot hij het preliminaire rapport van het CFT-team in handen heeft.

 
Door Ariën Rasmijn