Gouverneur van Aruba Fredis Refunjol - foto: Jamila Baaziz

Gouverneur van Aruba Fredis Refunjol – foto: Jamila Baaziz

ORANJESTAD — Het onderzoeksrapport naar de Arubaanse landsbegroting van 2014 wordt twee weken later dan gepland aan gouverneur Fredis Refunjol en de Nederlandse regering aangeboden.

 
De vertraging komt door de instructie die ambtenaren van de regering opgelegd hadden gekregen om geen documenten te overleggen aan het secretariaat van het College Financieel Toezicht (Cft).

Aanvankelijk zou het rapport op 25 augustus, enkele dagen voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar en de geplande indiening van de begroting van 2015, worden aangeboden. Premier Mike Eman had echter een verbod opgelegd aan alle ambtenaren om documentatie of medewerking te geven aan het onderzoeksteam, nadat het Koninklijk Besluit was gevallen dat het niet ondertekenen van de begroting door de gouverneur verder bekrachtigde.

Illegale inmenging
Reden voor het niet meewerken aan het onderzoek was volgens de regering ‘de illegale inmenging van Nederland in de overheidsfinanciën van Aruba’. Uiteindelijk gaf premier Eman alsnog toestemming om ‘behouden rechtens’ documentatie af te leveren aan het secretariaat van het Cft.

Door Ariën Rasmijn