Gouverneur van Aruba Fredis Refunjol - foto: Jamila Baaziz

Gouverneur van Aruba Fredis Refunjol – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – De Nederlandse regering lijkt niet van plan de Raad van State op korte termijn om advies te vragen over het conflict met Aruba. Dat blijkt uit de reactie van een woordvoerder van het ministerie van Koninkrijksrelaties vandaag.

De regering laat alles afhangen van de uitkomsten van het door de Rijksministerraad opgelegde onderzoek naar de begroting van Aruba door de gouverneur van Aruba.

“Het opgelegde onderzoek naar de begroting van Aruba moet uitwijzen of het door het IMF gesignaleerde risico van een onhoudbare staatsschuld tijdig en afdoende wordt afgewend met de huidige begroting”, laat de woordvoerder schriftelijk weten.

De gouverneur van Aruba moet vervolgens beslissen wat er met de begroting van Aruba gebeurt. Daarbij worden drie opties genoemd: goedkeuring door de gouverneur, wijzigingen aan de begroting door de Arubaanse regering of anders: de begroting voorleggen aan de Rijksministerraad.

Cft
Het College financieel toezicht (Cft) bekijkt op dit moment de mogelijkheden om de begroting van Aruba te onderzoeken. Het ministerie wil geen uitspraken doen over wat er gebeurt als onderzoek onmogelijk is, bijvoorbeeld doordat de Arubaanse regering en organisaties weigeren om informatie te verstrekken.

Het ministerie wil bovendien geen commentaar geven op de vraag of het klopt dat de ambtelijke onderhandelingen tussen Aruba en Nederland spaak lopen doordat Nederland nog niet heeft ingestemd met een akkoord dat tot een oplossing van het conflict moet leiden.

Door Jamila Baaziz