PHILIPSBURG – Het parlement van Sint Maarten heeft donderdagavond laat het langverwachte amendement goedgekeurd dat moet leiden tot een sluitende begroting van 2013. De onafhankelijke parlementsleden Patrick Illidge en Romain Laville stemden mee met de UP/DP regeringscoalitie.

 
Het onafhankelijk parlementslid Frans Richardson stemde mee met de oppositiepartij National Alliance, waardoor de begrotingswijziging met negen tegen zes stemmen werd goedgekeurd. Met de goedkeuring lijkt de dreiging van een aanwijzing door de Rijksministerraad vooralsnog van de baan, al zou het College financieel toezicht (Cft) nog roet in het eten kunnen gooien door een negatief advies uit te brengen.

 
Minister van Financiën Maarten Hassink en het lid Frans Richardson zetten zich beiden af tegen het ‘wispelturige beleid’ van het Cft. In april voorzag het Cft de begroting van 2013 nog van positief advies terwijl de wetgeving, die inkomens verhogende maatregelen had moeten ondersteunen, ontbrak. Richardson zei dat het Cft “veeleisender” is geworden en hij vroeg zich af of het amendement een positief advies zou krijgen.

 
Kritiek
Minister Hassink zei dat de voorstellen onder tijdsdruk tot stand zijn gekomen en dat de maatregelen de komende maand verder worden uitgewerkt. “Hierover is ook met het Cft gesproken. Ik ben het niet eens met hun kritiek dat de maatregelen nader onderbouwd moeten worden, omdat het vorige budget een positief advies kreeg terwijl onderliggende wetgeving ontbrak.”

 
Volgens de minister zijn de nu voorliggende maatregelen simpeler en directer; ze vereisen geen nieuwe wetgeving want er zijn alleen afspraken met partijen nodig om ze uit te voeren.

 
Door Hilbert Haar