PHILIPSBURG – De regering wil de begroting van 2013 sluitend maken door te putten uit overmatige reserves van het waterbedrijf, afdrachten te innen van het Bureau Telecommunicatie en Post, innen van achterstallige vergoedingen van casino’s en het incasseren van enkele miljoenen van een paar grote belastingbetalers. Minister van Financiën Maarten Hassink presenteerde de benodigde begrotingswijziging in een vergadering van de centrale commissie op woensdag.

 
Deze vergadering wordt vandaag voortgezet. Het kabinet brengt de begroting terug van 457.9 miljoen naar 440.3 miljoen gulden door het schrappen van 33.2 miljoen in de uitgaven en door inkomstenverhogende maatregelen ter waarde van 15.7 miljoen. Accijnsverhogingen op brandstof, alcohol en tabak zijn van de baan.

 
Niet overtuigd
Het College financieel toezicht (Cft) is nog niet overtuigd dat de maatregelen realistisch en haalbaar zijn en heeft het ministerie van Financiën om nadere onderbouwing gevraagd. Het kabinet wil 5.6 miljoen halen uit de reserves van het waterbedrijf, 2.5 miljoen incasseren voor het beschikbaar stellen van een terrein voor opslagtanks bij de luchthaven, 3.5 miljoen halen uit de overmatige reserves van het Bureau Telecommunicatie en Post, 2.1 miljoen in achterstallige betalingen van casino’s (die 7 miljoen gulden hebben uitstaan) en 3.8 miljoen uit overeenkomsten met enkele grote belastingbetalers.

 
Aanwijzing
Minister Hassink moet maandag nadere informatie verschaffen aan minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk. Op 20 september neemt de Rijksministerraad een beslissing over een eventuele aanwijzing voor Sint Maarten. Hassink denkt deze maatregel te kunnen voorkomen met de nu ingediende begrotingswijziging. Het parlement spreekt zich mogelijk vrijdag hierover uit.

 
Door Hilbert Haar