Leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht (Cft) heeft vandaag een positief advies gegeven op de vastgestelde begroting over 2013 van Curaçao. Op dit moment voldoet de begroting aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht. In het oordeel zijn een aantal factoren meegewogen, waaronder de aanwijzing.

Het Cft schrijft in een persbericht dat er in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de aanwijzing, maar nog niet volledig. Op twee onderdelen van de aanwijzing maakt het Cft een voorbehoud. Dit betreft in eerste instantie het in stand houden van de vacaturestop. Dit onderdeel van de aanwijzing zal dan ook van toepassing blijven, met uitzondering van de zogenoemde kritische functies.

BRK
Verder zijn het Cft en Curaçao het niet eens over de hoogte van de bestemmingsreserve die op 10-10-’10 is gevormd uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), gelden die Curaçao voor het compenseren van tekorten wil inzetten. Het Cft heeft met de regering afgesproken dat ten aanzien van dit punt, de rapporten van de accountant en de Algemene Rekenkamer over de jaarrekeningen 2010 afgewacht worden.

Leningen
Er is voldoende vertrouwen ontstaan om het afsluiten van leningen voor investeringen in principe weer mogelijk te maken, mits de in de begroting voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk toegepast worden.

Door: Leoni Leidel-Schenk