WILLEMSTAD – De begroting 2013 van Sint Maarten is goedgekeurd en de aanwijzing is afgewend, maar eventuele kritische kanttekeningen van het College financieel toezicht (Cft) over de inkomsten en uitgaven van 2013, zullen wel doorwerken in de beoordeling van de begroting 2014. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan minister Maarten Hassink (Financiën) van Sint Maarten.

 
Zo geldt al de afspraak in de Rijksministerraad dat structurele tekorten in een begrotingsjaar ook structureel worden gecompenseerd in het volgende begrotingsjaar. “Mocht het Cft, op basis van de Rijkswet, overgaan tot advisering van het geven van een aanwijzing over de begroting 2014, dan zal dat voor de Rijkministerraad in eerste instantie leidend zijn”, aldus Plasterk.

 
Eindoordeel
In de Rijkministerraad van 20 september is gesproken over de recent vastgestelde begroting 2013 van Sint Maarten. Het Cft zal op korte termijn haar eindoordeel daarover geven. Sint Maarten kwam op het nippertje onder een door het Cft geadviseerde aanwijzing uit, doordat het parlement op 12 september een gewijzigde versie van de begroting goedgekeurde.

 
Door Leoni Leidel-Schenk