Gevolmachtig Minister van Aruba Alfonso Boekhoudt - foto: Arubahuis

Gevolmachtigde Minister van Aruba Alfonso Boekhoudt – foto: Arubahuis

DEN HAAG – “Aruba heeft nooit ingestemd met het opvolgen van het advies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), omdat dit onrealistisch en onhaalbaar is.” Dat zegt gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt. “Het klopt niet wat minister Plasterk daarover aan de Kamer schrijft.”

De antwoorden die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer stuurde over de situatie op Aruba zijn niet helemaal juist en dragen niet bij tot een oplossing, aldus Boekhoudt.

Gevolmachtigd Minister Alfonso Boekhoudt over de antwoorden van minister Plasterk (bijdrage: Jamila Baaziz)

Boekhoudt geeft aan dat Aruba in de Rijksministerraad (RMR) in februari inderdaad heeft ingestemd met een aantal punten: een begroting voor 1 mei, het maken van een meerjarenraming en het toetsen van beide, maar nadrukkelijk niet met het volgen van het IMF.

De formele beantwoording van vragen door minister Plasterk brengt de partijen op geen enkele manier nader tot elkaar. Boekhoudt: “Met zulke antwoorden komen we niet verder. Volgens ons heeft Nederland juist de afspraken met Aruba losgelaten. Aruba heeft zich gehouden aan de afspraken over het te volgen pad rond de begroting.”

Realistisch pad
Volgens Boekhoudt heeft Aruba ‘een realistisch pad gekozen om het begrotingstekort te verlagen’: “Het IMF spreekt over een begrotingsevenwicht in 2015 en een structureel overschot van 1 procent vanaf 2016. Maar dat is onhaalbaar aangezien het startpunt een begrotingstekort van 8 procent is. Dit is het kardinale punt. ”

Volgens de gevolmachtigde minister heeft Aruba vanaf het begin aangegeven dat het een realistisch pad wil bewandelen om het begrotingstekort terug te dringen. “Dat is ook schriftelijk vastgelegd door onze minister van Financiën. In 2017 moet het tekort 1,7 procent zijn volgens onze plannen.”

“Minister Plasterk blijft hardnekkig volhouden dat het volgen van het IMF-pad is afgesproken, maar wij hebben hem meerdere keren erop gewezen – ook schriftelijk – dat we daarmee niet hebben ingestemd. Wij kunnen het best aanvoelen wat haalbaar is. Plasterk heeft nooit inhoudelijk naar onze begroting gekeken. Wij weten welke maatregelen we kunnen nemen om het tekort te verlagen en weten dat er geen rek mee inzit, tenzij je onrust op Aruba wilt en dat willen we niet.”

Cft
Een ander punt dat Boekhoudt onjuist noemt is dat minister-president Mike EMan ingestemd zou hebben met onderzoek vanuit het College financieel toezicht (Cft). “Er zou een commissie komen waarvoor beiden landen een lid zouden afvaardigen. Dat was afgesproken. Maar ineens interpreteert Nederland het zo dat het secretariaat van het Cft het onderzoek gaat doen en dat Aruba geen commissielid mag voordragen. Wij hadden al ingestemd met Frans Weekers als Nederlands lid, maar zij wilden ons lid niet meer accepteren en trokken Weekers’ lidmaatschap plots in.”

Boekhoudt is zelf momenteel ‘niet direct betrokken’ bij de onderhandelingen tussen Aruba en Nederland. “Ik heb in de Rijksministerraad gevraagd of ik mijn rol kon spelen, maar dat is afgewezen. Dus ik houd me nu buiten gesprekken tussen de twee partijen.” Hij hoopt dat de patstelling snel doorbroken wordt: “Er moet beweging gaan komen, want er is een minister-president in hongerstaking.”

Door Jamila Baaziz