Minister Ronald Plasterk - foto: Jamila Baaziz

Minister Ronald Plasterk – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Gouverneur Fredis Refunjol heeft de ruimte om de Arubaanse begroting ‘kortstondig aan te houden in afwachting van het door hem in te stellen onderzoek en een eventuele reactie van de Arubaanse regering’ als er twijfel bestaat over de inhoud.

Dat blijkt uit de antwoorden die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties vandaag mede namens premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer stuurde. D66 en CDA stelden vragen over het ingrijpen van de Rijksministerraad (RMR) bij het tekenen van de begroting van Aruba door de gouverneur en het geven van een aanwijzing.

Volgens Aruba is het ingrijpen van de RMR onterecht, omdat Aruba als autonoom land binnen het Koninkrijk zelf verantwoordelijk is voor het financieel beleid. De Nederlandse regering vindt echter dat de gouverneur, als verantwoordelijke vertegenwoordiger van het Koninkrijk, verplicht is in te grijpen als hij vermoedt dat een begroting of wet in strijd is met de geldende wetten en regels, zo blijkt vandaag opnieuw uit de antwoorden van Plasterk. Daarmee blijft de regering vasthouden aan haar standpunt.

In de antwoorden van de minister en premier wordt steeds verwezen naar het Reglement van de Gouverneur van Aruba, maar daarin staat geen passage over de mogelijk om ‘kortstondig aan te houden’, zoals in de antwoorden is geschreven.

Plasterk heeft geen twijfel over de rechtmatigheid van het optreden van de RMR. Hij schrijft: “De beslissingen van de Rijksministerraad komen zorgvuldig en rechtmatig tot stand. De aanhouding van de beslissing inzake vaststelling van de begroting en het onderzoek dienen juist om te kunnen beoordelen of er sprake is van strijd met een belang waarvan de verzorging of waarborging koninkrijksaangelegenheid is.”

‘Aruba kwam afspraken niet na’
Plasterk schrijft verder dat niet Nederland, maar juist Aruba de gemaakte afspraken over het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie niet is nagekomen. Volgens hem wist Aruba op 3 juli al dat het uit te voeren begrotingsonderzoek gedaan zou gaan worden via het secretariaat van het College financieel toezicht (Cft). “Dat is immers het enige orgaan binnen het Koninkrijk dat met een dergelijke overeenkomstige taak is belast. Met deze afspraak leek de noodzaak voor een aanwijzing aan de Gouverneur van de baan.”

Uit de contacten met de Arubaanse regering bleek volgens de minister vervolgens dat de Arubaanse premier Mike Eman deze afspraken niet wilde nakomen. Dat was de aanleiding voor de RMR om op 11 juli aan Refunjol te vragen om de begroting aan te houden en een onderzoek in te stellen.

Door Jamila Baaziz