ORANJESTAD – In een persbericht laat het kabinet van de gouverneur van Aruba weten dat op maandag het tussenrapport op de landsbegroting van 2014 klaar zal zijn. Op die dag beslist gouverneur Fredis Refunjol of hij de begroting ondertekent of niet.

Premier Mike Eman, nog altijd in hongerstaking, zit nu bij de gouverneur op kantoor. Eerder op de dag hebben ministers en partijkopstukken mensen opgeroepen om met grammel met potten en pannen het protest te komen animeren. De politie is ter plekke om de situatie in bedwang te houden.

Refunjol laat weten dat “De Rijksministerraad op 11 juli 2014 een besluit heeft genomen dat door de Gouverneur moet worden uitgevoerd. Op basis van dat besluit moet de Gouverneur een onderzoek doen naar de realiteit van de Landsbegroting 2014. Het gaat enige tijd duren om dit onderzoek af te ronden.” De Gouverneur maakt zich op dit moment veel zorgen over de situatie in het Land en vindt dat die niet langer kan en mag voortduren, staat in de tekst.

In het belang van Aruba en zijn bevolking heeft Refunjol zich de afgelopen dagen ingezet om het onderzoeksproces te verkorten. Het is hem bekend dat ook de ministers zich hard hebben gemaakt voor een oplossing.

Hij rekent er op dat al op maandag 21 juli een tussenrapport gereed zal zijn en aan hem zal worden aangeboden. Op basis van dat tussenrapport zal hij op diezelfde dag duidelijkheid verschaffen over de ondertekening van de Landsbegroting, conform de in het Koninkrijk geldende rechtsorde.”

Door: Ariën Rasmijn