Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Al volgende maand gaat het Nederlandse bedrijf Heuverman Ibis het zwaar vervuilde Rifgebied in Otrobanda opschonen. Maar de vraag is of de overheid ook op tijd is met een oplossing voor de vervuiler van dit gebied.

Het Rifgebied is al jaren onderwerp van gesprek. Dit mangrovegebied is extreem vervuild omdat ongezuiverd rioolwater de mangrove inloopt. Dat komt omdat het gemaal van waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje aan vervanging toe is. Ook rioleringsbuizen die naar Klein Hofje lopen, moeten worden gerepareerd.

Carolina Manuel, coördinator van het project Rif, zegt dat de overheid nog bezig is met de voorbereidingen om die problemen aan te pakken. Die zijn nodig om de aanbesteding voor dit project ‘persleiding en gemaal’ te beginnen. Daarop kunnen zich dan weer bedrijven inschrijven en de winnaar daarvan mag het werk doen.

Eerst vervuiler aanpakken

Wimbert Hato, parlementariër van de coalitiepartij MAN, zei al eind maart dat opschonen geen zin heeft als de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt. De regering beloofde al begin van het jaar een oplossing. Reisorganisatie Corendon bouwt overigens een hotel naast het vervuilde rifgebied.

Grote vraag blijft echter of het gemaal en de riolering op tijd worden aangepakt, dus voor de opschoning begint. Volgens Manuel doet de overheid er alles aan om ‘de dure investering in het mangrovepark niet te schaden door wederom vuiligheid te lozen’. Maar hoe ze daarvoor gaan zorgen, kan de coördinator niet aangeven.

Opschoning en park
Van aanbesteding naar werkelijke aanvang van het opschoningsproject duurde namelijk ook een aantal jaren. De aanbesteding werd al in 2016 gewonnen door het Nederlandse bedrijf. Maar dit jaar juni gaat het bedrijf pas aan de slag. Zij moeten van het mangrovengebied ook een park maken.

De eerste fase van het opschoningsproject duurt een half jaar en het gaat om schoonmaak- en baggerwerk. In de tweede fase komen installaties om kanoroutes aan te leggen en wandelpaden. Ook die fase duurt zes maanden, aldus informatie van het ministerie van verkeer, vervoer & ruimtelijke planning.