Foto: Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – Reisorganisatie Corendon is op de hoogte van het vervuilde rif van het gebied in Willemstad dat zij willen ontwikkelen voor toerisme.

“Wij zijn niet verantwoordelijk voor het saneren van het gebied”, benadrukt Caroline Härtel, general manager van het nieuwe resort. Härtel verwijst naar het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Volgens Härtel zijn er werkgroepen samengesteld, belast met de ontwikkeling en sanering van het gebied. VVRP bevestigt dat zij de sanering en opschoning van het gebied op zich nemen.

Resort met honderden kamers
De eerste paal voor het all inclusive resort van Corendon in Otrobanda werd vrijdag geslagen. Voor het eind van dit jaar worden op het terrein van het voormalige Holiday Beach Hotel aan het Rif gebouwen met 350 kamers opgetrokken. Het streven is om eind 2020 nog eens 450 kamers op te leveren.

Een deel van de mangrove, grenzend aan de parkeerplaats van voormalig restaurant Denny’s, is door de overheid aan Corendon overgedragen. Hier komt het all-inclusive resort en daarnaast het recreatiepark. Dat vertelde de Curaçaose minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jesus-Leito tijdens een informatieve bijeenkomst voor inwoners van Otrobanda.

Stinkend wandelgebied
“Er komt een wandelpad vanaf de megapier richting Otrobanda,” aldus de minister.  Maar wandelen bij het Rif is momenteel geen aangename optie. Het binnenwater aan de Pater Euwensweg stinkt door lozing van afvalwater, onder andere van het nabijgelegen ziekenhuis.

Volgens de Dienst Openbare Werken (DOW) is het nabijgelegen pomphuis kapot, waardoor het afvalwater niet altijd afgevoerd kan worden naar de waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje. DOW heeft deze week een bodemonderzoek laten verrichten bij de mangroven uit het Rifgebied, als voorbereiding op de bouw. Resultaten van dit onderzoek zijn niet bekend.

Het Rifwater staat in verbinding met open zee, maar er is weinig stroming. Ruim tien jaar geleden is het binnenwater gebaggerd, maar het is sindsdien weer dichtgeslibd.

Het water bij de mangroven – Foto: Caribisch Netwerk

Miljoenen voor schoonmaak
Voor het baggeren ligt een technisch plan klaar, zegt Caroline Manuel, de coördinator van het project namens het ministerie van VVRP. De totale kosten voor gehele project Rif, dat bestaat uit sanering, herinrichting, nieuw gemaal, nieuwe ontsluitingsweg en visserscentrum, worden geschat op 20 tot 25 miljoen gulden.

Ook ligt er een voorstel voor stichting Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) om het recreatie/natuurpark te gaan beheren. Dat is een voorstel vanuit VVRP. Er moet nog een beheerderplan worden gemaakt. Dat betekent nog niet dat er al handtekeningen gezet zijn onder een overeenkomst.

Onderzoek

Caribisch Netwerk heeft het water van de mangroven door het Landslaboratorium laten testen. Op vijf plaatsen zijn door een bioloog watermonsters genomen voor analyse. Ter controle van de resultaten zijn enkele weken na het eerste onderzoek nogmaals drie watermonsters genomen, op dezelfde plaatsen als de eerste keer.

Van alle locaties waar watermonsters zijn genomen, is het water nabij het Tula-monument het minst vervuild: 790 Kve per 100 ml water. Maar toch bijna vier keer hoger dan wat internationaal als toelaatbaar wordt gehanteerd voor oppervlaktewater.  ​

Het Rifwater dat grenst aan de Pater Euwensweg bevat meer dan 1.000.000 fecale colibacteriën per 100 ml water. De laboranten zijn niet in staat gebleken om exacte aantallen vast te stellen: het zijn er heel veel.” Teveel,” zegt een laborant van het Landslaboratorium.