Foto: Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – Er zal in totaal zo’n 1900 vierkante meter mangrovebos weggehaald worden uit het mangrovepark in het Rif-gebied. Dat vertelt Jason Obispo, woordvoerder van het Rif-project van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Volgens Obispo wordt alle gekapte en uitgedunde mangrove later gecompenseerd. De planning is om in het gebied twee nieuwe parken op eilandjes te maken met mangrovebossen van 1000 vierkante meter per stuk.

Mangrove-expert Ryan de Jongh maakt zich zorgen over het project. Volgens hem kost het minimaal 12 jaarvoor de mangrovebomen weer dezelfde grootte hebben als de bomen die nu gekapt worden.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

De werkzaamheden om het Rif-gebied te ontwikkelen tot recreatiegebied zijn inmiddels in volle gang. Een groot deel van het terrein waar het nieuwe hotel van Courtyard Marriot moet gaan komen is afgezet en daardoor ook de verbindingsweg van de Cruise Terminal op de Mega Pier naar de rotonde op de Pater Euwensweg.

Aan de kant van de Mega Pier is het Nederlandse bedrijf Heuvelman Ibis inmiddels druk bezig met het kappen van een deel van het mangrovebos om herinrichting van het gebied mogelijk te maken.

Sterk vervuild
Het mangrovebos is op dit moment sterk vervuild omdat er al jaren ongezuiverd rioolwater in het mangrovebos aan de Pater Euwensweg. “De werkzaamheden om de overstort tegen te gaan in het mangrovebos in het Rif-gebied beginnen in november”, vertelt Obispo.

Wanneer de overstort is geremd, kan begonnen worden met het saneren van het gebied. Volgens Obispo zal de aanbesteding voor het vervangen van het gemaal en het repareren van de rioleringsbuizen die naar de waterzuiveringsinstallatie leiden, halverwege september 2019 worden uitgezet.

Volgens VVRP zullen de werkzaamheden dan in november 2019 kunnen gaan beginnen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden ongeveer een jaar zullen duren.

Voorwaarde Corendon
Het saneren van het mangrovepark was een van de voorwaarden van het nieuwe hotel van reisorganisatie Corendon, dat naast het mangrovepark wordt gebouwd, om open te gaan. De planning was dat dit in december 2019 zou gebeuren.

Maar zowel de planning om te gaan saneren als de planning van Corendon om open te gaan, zijn verschoven naar april 2020. De eerste fase van de saneringswerkzaamheden zal dan afgerond moeten zijn.

Volgens Atilay Uslu, CEO van het nieuwe Corendon hotel heeft het uitstellen van de opening van het hotel, met de toepasselijk de naam ‘Corendon Mangrove Beach Resort’, niks te maken met de vertraagde werkzaamheden van VVRP.

Lokale werknemers
“De reden dat wij de opening vier maanden hebben moeten uitstellen is omdat wij ons hotel willen laten draaien op lokale krachten. Hiervoor moeten veel mensen omgeschoold en opgeleid worden. Dit neemt meer tijd in beslag dan gepland”, aldus Uslu.

Het ontwikkelen van het Rif-gebied bestaat uit twee fases. De eerste fase is het tegengaan van de overstort waardoor er begonnen kan worden met het saneren. De tweede fase is het herinrichten van het landschap van het mangrovepark. Deze twee fases zullen volgens Obispo parallel gaan lopen.

Foto: Caribisch Netwerk

Corendon Resort naast het vervuilde gebied

Terwijl het Corendon Mangroven Beach Resort in april opengaat, duurt de sanering van het Rif-Gebied ernaast nog twee jaar. Het saneren van de vervuilde bodem was een voorwaarde van reisorganisatie Corendon om hun nieuwe resort te bouwen naast het vervuilde Rif-gebied. Lees meer hier.