ORANJESTAD – Den Haag heeft grote bezwaren tegen de door het college van gedeputeerden van Sint-Eustatius gesloten overeenkomst met NuStar, de eigenaar van het olieoverslagbedrijf op het eiland. In de overeenkomst met een looptijd van 10 jaar zijn nieuwe tarieven voor de havengelden opgenomen. Ook zou onder de overeenkomst het onderwaterpark met 20 procent worden ingekrompen.

De overeenkomst is met drie dagen vertraging door gedeputeerden Charles Woodley en Derrick Simmons ondertekend. De handtekening van gezaghebber Julian Woodley ontbreekt. Hij mocht op last van rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella het document niet signeren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de landsadvocaat opdracht gegeven de stukken te bestuderen en op basis daarvan een advies uit te brengen.

Gedeputeerde Charles Woodley (rechts) en NuStar’s vertegenwoordiger John Roller schudden de handen na ondertekening van de overeenkomst. Foto: The Daily Herald/Althea Merkman

Tevreden
Het eilandbestuur is blij met de overeenkomst, die naar verwachting ten minste 3.8 miljoen dollar moet gaan opleveren. “Het is een goede overeenkomst voor Statia en haar bevolking en ook voor de toekomstige ontwikkeling van het eiland”, laat gedeputeerde Woodley opgetogen weten. NuStar is eveneens tevreden. “De overeenkomst schenkt ons een langdurige levensvatbaarheid op het eiland. Wij zijn van plan hier heel erg lang te blijven”, zegt woordvoerder John Roller.

St. Eustatius Nationale Parken. Foto: STENAPA

Niet iedereen is blij. In een brief van 1 februari aan het Bestuurscollege dreigde staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam het amendement op de Mariene Milieu Verordening te schorsen of te annuleren. De verordening voorziet in een inkrimping van het onderwaterpark rond Sint-Eustatius met 20 procent, om ruimte te maken voor meer havenactiviteiten. De staatssecretaris wees er op dat natuurparken beschermd worden door internationale verdragen. Parkgrenzen kunnen alleen met toestemming van internationale organisaties worden aangepast. Statia heeft die toestemming niet.

Biodiversiteit
Natuurorganisatie STENAPA is niet bij de besluitvorming betrokken geweest. Onderwaterpark manager Jessica Berkel zegt dat STENAPA het belang van de haven voor Statia’s economische ontwikkeling onderschrijft. “Maar onze natuurorganisatie is opgericht om de natuur te beschermen. Wij hechten groot belang aan het behoud van de onderwaterwereld en de biodiversiteit rond het eiland.”

Ook eilandsraadslid Koos Sneek van oppositiepartij Democratic Party (DP) is kritisch. “Deze coalitie maakt er een traditie van om iedereen behalve henzelf de schuld te geven van hun eigen fouten en tekortkomingen. Ik ben niet verrast, dat ook dit keer de Nederlandse regering, de rijksvertegenwoordiger en de gezaghebber weer de schuld krijgen. Ik was alleen verrast dat de oppositie ditmaal de dans is ontsprongen.”

De olieterminal staat sinds 1982 op Sint-Eustatius. Er was toen plaats voor 4,5 miljoen vaten. NuStar nam de terminal in 2005 over en nu herbergt NuStar 14,1 miljoen vaten op 1720000 vierkante meter. Foto: Elisa Koek

Respectloos
Volgens gedeputeerde Woodley gaat Den Haag ‘respectloos’ om het het lokale bestuur. “Nu zeggen ze na meer dan twee jaar dat ze een dialoog willen, maar ondertussen blokkeren ze elke economische gelegenheid. Ze praten over een plan van aanpak, maar daar hebben ze zelf niet eens een budget voor. Wij hebben ze echt niet nodig voor het vaststellen van onze prioriteiten, dat kunnen wij zelf wel.”