De geplande locatie voor een nieuwe olie overslag plaats op St. Eustatius - foto: SEMF

De geplande locatie voor een nieuwe olie overslag plaats op St. Eustatius – foto: SEMF

ORANJESTAD – St. Eustatius Monuments Foundation (SEMF) heeft het hoger beroep tegen het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, zoals vastgesteld door de eilandsraad, gewonnen. De bezwaren richten zich vooral tegen de wijzigingsbevoegdheid in het plan, die het bestuurscollege volgens SEMF mogelijk maakt om een besluit van de bouw van een nieuwe olie overslag plaats van NuStar er in twee weken ‘door te jagen’.

 
De monumentenstichting verzet zich tegen een olie overslag plaats aan de bewoonde kant van Signal Hill, omdat het te dicht bij de historische kern van Oranjestad zou komen te staan. Daardoor zou het monumentale karakter en de veiligheid van het stadje worden aangetast. Bovendien wordt gevreesd dat zeventien monumenten vernietigd worden, waaronder een aantal graftombes en zes van de oudste gedateerde grafstenen op Statia.

 
Het Gerecht was eerder van oordeel dat de zaak niet ontvankelijk was, omdat SEMF door het plan op zich niet in haar belangen geraakt kon worden. Deze uitspraak is nu vernietigd.

 
Korte procedure
Het Hof volgde de argumentatie van de monumentenstichting. De stichting betoogde dat de wijzigingsbevoegdheid op zichzelf het welzijn en de veiligheid van het culturele erfgoed van Statia raakt, aangezien het een korte, niet door zorgvuldige voorlichting en inspraak omklede procedure betreft. Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar de eerste rechter.

 
Door John van Kerkhof