Jetta Klijnsma

Jetta Klijnsma

THE BOTTOM – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, is haar werkbezoek aan Bonaire, St. Eustatius en Saba op het laatstgenoemde eiland begonnen. Klijnsma arriveerde zondag op Saba, waar zij werd ontvangen door Gezaghebber Jonathan Johnson. De bewindsvrouw sprak ook met het bestuurscollege, met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en met pensioengerechtigden. Een bezoek aan bejaardenhuis Honourable Henry Every Home stond ook op het programma.

De staatssecretaris reist dinsdagmorgen naar St. Eustatius. Ook op dit eiland zal zij gesprekken voeren met de gezaghebber, het bestuurscollege, en met ambtenaren, werkgevers en werknemers.

Op woensdag staan bezoeken aan landbouwproject Hazel Plantation, bejaardenhuis Auxiliary Home en NuStar Statia olie-terminal op het programma. Donderdag reist het gezelschap naar Bonaire, waar zij zullen worden ontvangen door Gezaghebber Lydia Emerencia en Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte. Hierna volgt overleg met het bestuurscollege en een bezoek aan diverse wijken.

Op vrijdag staan bezoeken aan twee crèches en het project Begeleid Wonen Jong Bonaire gepland, alsmede een gesprek met vertegenwoordigers van diverse sociale instellingen.

Door: John van Kerkhof